• Auction Rules

E. G. Koleksiyonu - Kitap-Harita-Gravür

E.G. Koleksiyonu Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot Number: 2152 » Kitap

Les Turcs de la Turquie Contemporaine. Itinéraire et compte-rendu de voyages dans les provinces Ottomanes

NICOLAIDY,B.
Paris, F. Sartorius 1859 2 Cilt. Gravürlü açılış sayfası, XXXVIII, 319, 367 s., arka kapak içinde 1 katlanır harita

18,5x11,5 cm. sırtları deri kapakları ebrulu karton ciltlerinde

 • Starting Bid

  4,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2154 » Kitap

Remarks Upon the Manners, Religion and Government of the Turks Together with a Survey of the Seven Churches of Asia, as They Now Lye in Their Ruines, and a Brief Description of Constantinople

SMITH,THO[MAS]
London: Printed for Moses Pitt MDCLXXVIII [1678]. [14], 328, [10] s. 18x11,5 cm. tümüyle deri cildinde

 • Starting Bid

  8,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2155 » Kitap

L'Empire de Turquie

HEUSCHLINGXAVIER
Bruxelles, & Paris: H. Tarlier& Guillaumin et Cie. 1860 XVI, 347 s. 23,5x14 cm. sırtı bez, kapakları ebrulu karton cildinde

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2158 » Kitap

Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786

LECHEVALIER,JEAN-BAPTISTE
Paris, Dentu AN X [1802] 3 Cilt: XVIII, 303, [4], 332, [2], 315, [1] s. 20x12,5 cm. sırtları varaklı deri ciltlerinde

 • Starting Bid

  4,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2159 » Kitap

Les Grands Hommes De L’Orient. Mahomet – Tamerlan – Sultan Zizim

LAMARTINEALFONSE DE
Paris: A. Lacrois, Verboeckhoven et Cie. 1865 [4], 389 s. 23x14 cm. sırtı varaklı deri, kapakları “ École St. Stanislas” armalı cildinde EG266 ile aynı sayfaya

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2161 » Kitap

Voyages Du Chevalier Chardin en Perse et autres Lieux de l’Orient

CHARDINCHEVALIER [JEAN] DU
Paris: Le Normant 1811 10 Cilt. XLVIII, 452, [4],465, [4], 464, [4], 464, [4], 500, [4], 496, [4], 492, [4], 519, [4], 573, [4],430 s. 21x13 cm. sırtları varaklı deri ciltlerinde Fransız seyyah Jean Chardin 1671-1676 yılları arasında Grelot ile birlikte Doğu Akdeniz ve İran'ı
dolaşır. Anadolu'nun çok çeşitli köşelerine, Afyonkarahisar, Erzurum, Gümüşhane, Kars,
Mardin, Sivas, Sinop, Trabzon, Rize, Tokat ve Van'a uğrar. Etrafına kendi toplumunun önyargı
ve kalıplarıyla baksa bile Türkleri, Kürtleri, Ermenileri, Lazları, Rumları, Yahudileri ve
Süryaniler anlatır. Yolculukları üç ülkeyi; Osmanlı imparatorluğu, Gürcistan ve İran'ı kapsar.
Chardin önce Erivan'dan Tebriz'e ve buradan da Isfahan'a yaptığı yolculuğun coğrafi ön bilgilerini vermiş ve metne Ermeni ve İ ran toplumuyla ilgili görüşlerini de serpiştirmiştir. Yazar 24 Haziran 1673'de Isfahan'a varır. İşlenen konular sarayla pazarlıkları ve Isfahan'a gelen büyükelçilikler aracılığıyla İran-Avrupa ilişkileridir. Chardin araştırmacı bir kişiliğe sahiptir ve yazılı İran kaynaklarını yoğun şekilde kullanmıştır. Verdiği tarihsel-coğrafi bilgilerin büyük bir kısmı, o dönemde Avrupa'da tanınmayan 14. yüzyılda yaşamış büyük İran coğrafyacısı Hamdullah Müstevfi'den alınmıştır.

 • Starting Bid

  12,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2162 » Kitap

Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire

BARTHELEMY,JEAN-JACQUES
Paris: De Bure 1790 7 Cilt metin, 1 Cilt Atlas. XXIV, 382, 568, 560, 564, 543, 511, 130, CCCXXII s., Atlas içinde 32 adet gravür, harita, plan 19,5x12 cm., 26x20 cm. döneminin tümüyle deri ciltlerinde Jean Jacques Barthélemy (1716-1795), Fransız rahibi ve bilginidir. Fransız Ulusal Numismatik
Koleksiyonları'nın idareciliğini yapmıştır. Tamamlamak için 30 senesini verdiği "Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce..." adlı eserinde antik Yunanistan'ın devlet teşkilatı, örf ve âdetleri ve abideleri
hakkında, eski zamanlardaki bir gezginin gözüyle bilgiler vermektedir. Kitap yayımlanır yayımlanmaz
büyük bir ilgi görmüştür. Fransız neo-klasisizminin gelişmesinde ve Helen sempatizanı duyguların
uyandırılmasında ilk olmamakla beraber, Barthélemy'nin bu eseri daha önce hiçbir kitabın
yapamadığını gerçekleştirmiş ve Avrupa'yı antik Yunan duyarlılığı ve yaşam tarzı hakkında eğitmiştir.
Eserde, Anacharsis adlı İskityalı bir gezgin MÖ 363 yılında ülkesinden ayrılarak Trakya, İstanbul
Boğazı, Bizans, Midilli, Teb (Tiva), Atina, Delf Tapınağı, Tesalya, Mora Yarımadası, Mısır, İran ve
Anadolu'yu, Rodos, Girit gibi Ege adalarını gezer. Yazar bu gezginin ağzından, gördüğü yerlerin ve
halklarının idari ve askeri örgütlerini, geleneklerini, dinlerini, eğitim sistemlerini, ticaretlerini ve düşünce
yapılarını inceleyerek aktarır.

 • Starting Bid

  14,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2165 » Kitap

Voyages dans l’Asie Mineure et en Grece

CHANDLER,RICHARD
Paris: Arthus-Bertrand, Buisson 1806 3 Cilt: XXX, 456 s., 1 katlanır harita (Ege Denizi), [4], 573 s., s, 1 katlanır plan (Atina), [4], 513 s., 1 katlanır harita (Mora Yarımadası) 20,5 x 13 cm. sırtları deri kapakları karton ciltlerinde Kitabın ilk baskısı Travels in Asia Minor: Or an Account of a Tour Made at the Expense of the Society of Dilettanti (Oxford, 1775) başlığını taşır. Müzayedemizde bu eserin J.-P. Servois et Barbié du Bocage tarafından çevrilen ve çevirmenlerin notlarıyla zenginleştirilen Fransızca baskısı sunulmaktadır. Anadolu arkeolojisinin erken ve en önemli kaynaklarından biri, bugün ünü dünyaya yayılmış birçok antik yerleşimin 1700’lerdeki durumunu gözler önüne seren istisnai bir eser. İngiliz Richard Chandler (1738-1810) antik dönem tarihçisidir. Eser, Chandler’in Osmanlı topraklarında yapmış olduğu gezilere dayanarak kaleme aldığı ünlü seyahatnamesidir. Dilettanti cemiyeti hesabına Küçük Asya ve Yunanistan’da yapmış olduğu seyahatleri, 1764, 1765 ve 1766 yıllarını kapsar. Yanında mimar Nicholas Revett ve ressam William Pars bulunmaktadır. Bu geziler sırasında Chandler’in bir görevi de Oxford Üniversitesi için antik ve arkeolojik eserler toplamaktır. Anadolu, Yunanistan ve Ege Adalarının tarihi topografyası, antik yerleşimleri ve arkeolojik kalıntıları yanında o günkü sosyal yaşamı da yansıtan çok değerli bilgiler içeren bu kitap, Choiseul-Gouffier gibi birçok ünlü gezgin ve araştırmacının eserine altyapı oluşturmuştur. Chandler, Osmanlı topraklarındaki birçok antik yerleşimi ilk kez keşfeden kişi olarak Anadolu arkeolojisi için kült isimlerden biridir. Oldukça nadir bir kitap olan eser, bugün ünü dünyaya yayılmış birçok antik yerleşimin 1700’lerdeki durumunu gözler önüne sermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Chandler’in bu eseri, batılı gözüyle Türk kimliğinin farklı algılanması ve betimlenmesi bakımlarından da önemlidir. Eserin bu basımı Nicholas Revett’in notlarını ve bazı anlatılarını içeren ilk bütünsel yayımıdır. Chandler’in Yunanistan seyahatnamesi Küçük Asya seyahatnamesi ile kıyaslandığından biraz aceleye getirilmiş gibidir. Atina tasvirleri o güne kadar yapılan en detaylı tasvirlerdir. Chandler bu kitap ile Apollo Epikourios tapınağının keşfinin ilk resmi duyurusu yapmış oluyordu.

 • Starting Bid

  6,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2166 » Kitap

Picturesque Representations of the Dress and Manners of the Turks. Illustrated in Sixty Coloured Engraving, with Descriptions

[ALEXANDER, WILLIAM (Editör)], [DALVIMART, OCTAVIEN (Resimler)].
London: Thomas McLean [1814] V, [2] s,. 60 renkli gravür ve açıklama sayfaları 24x17 cm. sırtı varaklı köşeleri deri kapağı bez cildinde 1798 yılında Octavien Dalvimart’ın Osmanlı ülkesine yaptığı seyahat sırasında çizilen bu gravürler, Osmanlı toplumunun tüm sivil ve idari kesimlerinin modernleşme öncesindeki kıyafetlerini göstermektedir. Bu albümün ilginç yanlarından biri de Kızlarağası, Kapıcıbaşı gibi Osmanlı Saray teşkilatının önemli tiplerinin kıyafetlerini göstermesi, diğer albümlerde pek rastlanmayan Yahudi, Tatar, Suriyeli gibi sivil kesimin kıyafetleri hakkında bilgi vermesidir. Çizimlerin 3. Selim döneminde yapıldığını düşünürsek, elmizdeki albüm, 2. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde gerçekleşecek olan batılılaşma harketlerinin hemen öncesinde Osmanlı kıyafetlerinin bir anlamda fotoğrafını çekmektedir. Dalvimart albümün metin kısmını d’Ohsson, d’Herbelot, Dallaway, Olivier, de Tott, Montague, Tournefort gibi yazarların eselerindeki anlatımlarına dayanarak kaleme almıştır.

 • Starting Bid

  6,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2167 » Kitap

Moeurs, Usages, Costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire ; Avec des éclaircissements tirés d'ouvrages orientaux, et communiqués par M. Langlès.

CASTELLAN,A[NTOINE] [L]AURENT
Paris. Nepveu 1812 6 Cilt. Her cildin başında renkli gravürlü açılış sayfası, 6 cilt içinde metin dışında 66 renkli bakır baskı gravür, 20, XXXI, 119,[1], 8 , [1], 225, , [1], 251,[1] , [2], 282, [1] , [1], 231, [1] , [1], 235 s. 15x9 cm. Sırtları varaklı maroken ciltlerinde Fransız asıllı mimar, ressam ve gravürcü Antoine Laurent Castellan (1772-1838) Valenciennes şehrinde peyzaj resmi öğrenimi görüp İsviçre, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğunda seyahat eder. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeyken güney Yunanistan ve adalarda kısa bir gezinti yapar (Zakinthos/Zante, Kithira /Çuha, Mora, Hydra), İstanbul ve Çanakkale'yi gezer. 18. yüzyıl sonlarında, Sultan III. Selim zamanında, Fransa devletinin Osmanlı İmparatorluğuna karşı yaptığı geniş bir diplomatik açılım kapsamında, gemi tamiri ve limanda inşaat çalışmaları yapmak üzere Osmanlı başkentine yolladığı heyette Castellan çizimci olarak yer alır. Heyet amaçladığı şeyleri gerçekleştirmez (savaş, salgın, yangınlar ve bir ayaklanma yüzünden şehri terketmek zorunda kalırlar), ancak Castellan izlenimlerini mektuplar biçiminde ve kendi desenlerine dayanan birçok gravür eşliğinde üç ayrı kitapta yayınlar. Ne var ki eseri, kötü bir şans yüzünden, Pouqueville'in kendi eserleriyle çok büyük bir başarı kaydettiği bir sırada yayınlanır. Castellan Güzel Sanatlar Akademisi üyeliğine seçilip yaşamının son yıllarını Akademiye adar. “Moeurs, usages, costumes des Othomans” (1812) başlıklı eseri Lord Byron ve başkaları tarafından özellikle övülür.

 • Starting Bid

  11,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2168 » Kitap

Elbicei Atika. Musée des Anciens Costumes Turcs de Constantinople

BRINDESIJEAN
Paris: Lemercier [1855] [1], altın varak çerçeveler içinde 22 renkli taşbaskı 51x39,5 cm. varaklı, kabartmalı orijinal cildinde Jean Brindesi 20 Nisan 1826’da doğdu. İstanbul‘un gün be gün yaşantısını ve tarihi atmosferini eserlerine taşımış olan ressamın hayatı hakkında çok detaylı bir bilgi yoktur. Galatasaray'da Yeniçarşı Sokağı'ndaki bir evde yaşadığı bilinmektedir. Abdülmecid döneminin (1839-1861) İstanbul'unu, sivil ve askeri tiplerini çizdi. Yaptığı suluboya ve yağlıboya resimleri sonradan taş baskı tekniğiyle çoğaltarak iki kitapta topladı. 1855'te Paris'te basılan “Elbicei Atika. Les Anciens Costumes. Musée des costumes turcs de Constantinople” (Eski Giysiler. İstanbul Türk Giysileri Müzesi) adlı birinci albümünde II. Mahmud'u, sadrazam, kazasker, kaptan paşa, yeniçeri ağası, şeyhülislam, kızlar ağası, baş çuhadar, silahtar ağa gibi ordu ve devlet ileri gelenlerini ve kalyoncu, nizam-i cedit neferi, humbaracı nefer, peyk, solak gibi ordu mensuplarını gösteren 22 tane renkli taş baskı yer alır. Birinci levhada, II. Mahmud törensel giysileri içinde resmedilmiştir. Albümde yer alan levhalarda figürler, altın yaldızlı dekoratif çerçeveler içine alınmıştır. Albümün başlığında, Sultanahmet'teki Yeniçeri Müzesi "Elbice-i Atika"nın adı yer almaktadır. Brindesi bu müzedeki modelleri kullanarak albümünü oluşturmuştur. Türkleri konu alan daha önceki kıyafetnamelerde olduğu gibi Brindesi'nin albümünde de sıradan insanların günlük yaşamları yerine, Osmanlı yönetiminin sivil, dinsel ve askeri görevlileri canlandırmıştı.
1860'larda Paris'te basılan Souvenir de Constantinople (İstanbul anıları) adlı ikinci albümünde ise İstanbul'un günlük yaşantısı, bunun içindeki eğlenceler, Galata Kulesi fonu önünde şekerci, haremde kadınlar ve halayık, Göksu'da kadınlar, mezarlıkta neyzen gibi pitoresk konuları canlandıran 20 tane renkli oymabaskı yer alır. Sanatçı 7 Mayıs 1888‘de İstanbul‘da ölmüştür.

 • Starting Bid

  29,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2169 » Kitap

Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant, tirées sur les tableaux peints d’après nature en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol Ambassadeur du Roi à la Porte, et mis au jour en 1712 & 1713 par les soins de M. Le Hay

LE HAY, JACQUES - FERRIOL, CHARLES DE [Metin],VANMOUR, JEAN BAPTISTE [Gravürler]
Paris: L. Cars 1714 [4], XIV, 1 nota sayfası, 99 tek sayfa ve 2 çift sayfa gravür 50 x 33 cm. sırtı varaklı tümüyle deri cildinde Vanmour (1671-1737), Boğaziçi ressamları adıyla anılan Avrupalı ressamların en ünlülerinden biridir. 1699 yılında Fransız Büyükelçisi Charles de Ferriol’un maiyetinde İstanbul’a gelen ve 1732’de ölene dek burada kalan ressamdır. Büyükelçilik için kentin, kentte yaşayan insanların ve giysilerin resimlerini yapmıştır. Ressam, saraydaki Osmanlı resmî kabullerini, İstanbul manzaralarını, Türklerin gündelik hayatını ve giysilerini gerçekçi biçimde betimlemesiyle ünlenmiştir. Batı dünyası Osmanlı’daki gündelik hayatı ve saray ritüellerini onun fırçasından öğrenmiştir. Ressamın çizdiği resimler, Batı’da kitaplara ve kartlara basılmıştır. Resimleri, birçok Türk ve yabancı ressam için ilham kaynağı olmuş, hatta Vanmour ekolü denebilecek bir sanat akımı doğmuştur. Vanmour’un Saray’daki kabul sahneleri, devrin resmî saray törenlerine ilişkin en canlı belgelerdir. Lahey Milli Arşivi’ndeki belgelerde sanatçının bu törenlere, büyükelçi ve heyetine refakat ederek saraya girmesine izin verildiği anlaşılmıştır. Pek çok ressamın hayalinde canlandırdığı sarayın protokol listesinde yer alan Vanmour, bu konuda oldukça şanslı sayılır. Vanmour’un yaptığı resmi ve tarihi tablolar arasında en anlamlı olanı, Patrona Halil’in, hem sadrazam İbrahim Paşa ile birkaç vezirin idam edilmesi, hem de III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan isyanı betimlediği eseridir. Bu tabloda Patrona Halil’i, kılıç elde asilerin önüne düşmüş, III. Ahmed’in tahttan çekilmesini talep ederken görüntüleyen ressam, başka bir tablosunda da Patrona Halil’in idam ediliş sahnesini betimlemiştir. Tarihî olayları anlatan tablolar ve resmî törenler haricinde İstanbul’un gündelik hayatı, insanların giysileri ve kent manzarası üzerinde de çalışan ressamın, yine derviş ve semazenler, onların giysileri ve ayinleri ile ilgili tabloları da dikkat çeker. Elimizdeki eser basıldığı dönemde büyük ilgi görmüş, Almanca (Nüremberg 1719-1721) baskısı yapılmıştır. Kitabın İtalyanca ve İspanyolca edisyonları ise korsan olarak basılmıştır.

 • Starting Bid

  60,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2170 » Kitap

Idea del Imperio Otomano. Parte historica del diario de navegacion, que en su viage a Constantinopla en el año de 1787

DE ROZAS,JOSEF SOLANO ORTIZ
Madrid: İmprenta De Sancha MDCCXCIII [1793] [8], 359, [4] s., 3 katlanır İstanbul gravürü, 1 katlanır İstanbul planı, 1 katlanır belge 18x10,5 cm. deri cildinde

 • Starting Bid

  8,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2175 » Kitap

Constantinople et la Turquie Iles et Rivages de la Méditerranée

DRIOU,ALFRED
Limoges: Eugene Ardant [c. 1890] 206 s, metin dışında 16 ahşap klişe gravür 22 x 13.5 cm. dekoratif bez cildinde Seyahatnamenin 1. bölümünde Akdeniz havzası, çevresindeki ülkeler, adalar, limanlar ve tarihleri ana hatlarıyla ele alınmaktadır. 2. bölümde Yunanistan, Kıbrıs ve güney Ege Adaları ayrıntılı olarak anlatılmakta, bu bölümün devamı olan 3. bölümde ise Tenedos, Demnos, İmbros gibi kuzey Ege Adaları anlatılmaktadır. 4. bölümde Avrupa Türkiye’si idarî yönden bölünmüş haliyle (sancaklar), Osmanlı hanedanı, saraydaki hiyerarşik yapı, dinî açıdan yetki sahibi olan yöneticiler, ülkeyi oluşturan dinsel halklar, Osmanlıların yaptığı fetihler ele alınmaktadır. 5. bölüm ise ağırlıklı olarak İstanbul’a ayrılmıştır. Marmara üzerinden İstanbul’a gelen yazar bu bölümde şehirdeki sivil mimari örneklerini, şehrin ulaşım sistemini, Péra’yı, Galata’yı ve Tophane’yi, karşı tarafta Üsküdar’ı, Boğaziçi kıyılarını, Fener’i tasvir etmektedir. 6. bölümde ise İstanbul’un sosyal yapısı, kahvehaneler, Beşiktaş, Arnavutköy gibi deniz kıyısında bulunan yerler, kayıkçılar, Haliç, dervişler, tekkeler son derece renkli bir şekilde anlatılmaktadır. 7. bölümde Bizans döneminden kalma tarihi açıdan önemli olan semtler, Kapalı Çarşı, hamamlar; 8. bölümde ise Osmanlıların da iştirak ettiği 1877 Paris Sergisi, Dolmabahçe Sarayı, şehirdeki tramvaylar anlatılmaktadır. Sonraki bölümlerde de ise Karadeniz’e açılan yazar, gezip gördüğü yerleri tasvir etmektedir.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2176 » Kitap

Considérations sur les Grecs et les Turcs, suivies de Mélanges religieux, politiques et littéraires

DE GENOUDE,M. EUGÈNE
Paris: Méquignon fils Ainé & Lyon: Périsse frères 1821 [1], II, 302 s. 20,5x13 cm. sırtı deri kapakları karton cildinde

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2177 » Kitap

La Turquie en 1861

COLLAS,B[ERNARD] C[AMILLE]
Paris: E. Dentu 1864, (1. Baskı) XI, 480 s. 21x13 cm. armalı dekoratif cildinde Bernard Camille Collas (1819-1898) uzun yıllar Osmanlı topraklarında yaşamış bir Fransızdır. Collas, devletin üst kademeleriyle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde Osmanlı arşivlerini kullanarak bilgi ve belge bakımından temeli çok sağlam bir kitap yazmıştır. Bu eser, içerdiği zengin istatistik bilgilerin yanı sıra yeni harflerle basılmamış pek çok belgenin ve özellikle de kapitülasyonların tam metnini kapsaması bakımından temel kaynaklardan biri sayılmaktadır. Kitabın diğer bir önemi de Tanzimat sonrası yeniden yapılanmayı yansız bir gözle anlatması ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu güç durumdan kurtulabilmesi için son derece gerçekçi öneriler getirmesidir. Kitap, coğrafya, nüfus, dinler, yönetim, yargı ve İslami örgütlenme, kara ve deniz kuvvetleri, maliye, toprak mülkiyeti, kapitülasyonlar, ağırlık ve uzunluk ölçüleri ile kullanılan paralar, dış ticaret, 1863 Osmanlı ürünleri ulusal sergisi, tarım ve sanayi ürünleri, iç ticaret, tarım, sanayi, kara, hava ve deniz ulaşımı, posta sistemi gibi hepsi de birbirinde önemli pek çok konuyu işlemektedir. Kitabın yazarı Takvim-i Vekayi’de belirtildiğine göre başarısından dolayı 4. dereceden Mecidiye Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2178 » Gravür

Vue de Constantinople prise de la Mer de Marmara

CASSAS,LOUIS-FRANÇOIS (1756 - 1827 )
[Paris] [1785] bakır baskı gravür üzerine suluboya ve guaj ile elle renklendirilmiş özel cam altı paspartu içinde çerçeveli 52,5 x 77 cm.

 • Starting Bid

  34,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2180 » Kitap

Constantinople Ancienne et Moderne, et Description des Côtes et Isles de l’Archipel et de la Troade

DALLAWAY,JACQUES
Paris: Denné AN VII [1800] 2 Cilt. VIII, 371 s, 1 katlanır panorama, 1 katlanır tablo, 292 s, 1 katlanır panorama, 1 katlanır harita 20x13 cm. sırtları deri kapakları karton ciltlerinde Jacques(James) Dallaway (1763-1864) İngiliz topoğrafyacı ve yazardır. Bir bankerin oğluydu. 1789’da eski eserler meraklılarının toplandığı Society of Antiquarians’a üye oldu. Koruyucusu olan Norfolk dükasının aracılığıyla 1794’te İngiltere’nin İstanbul elçiliğinin hekim ve papazlığına atandı. Elimizdeki kitap İstanbul’daki 3 yıllık yaşantısının ve gözlemlerinin ürünüdür. Constantinople Ancient and Modern, with Excursions to the Shores and Islands of the Arcipelago and to the Troad (London, 1797) başlığını taşıyan orijinal baskının Fransızca çevirisidir. Dallaway, İngiltere’ye dönüşünden sonra ölümüne kadar Norfolk dükasının sekreterliğini yaptı ve İngiltere tarihine ilişkin kitaplar kaleme aldı. İstanbul’a ait yapıtı bir seyahatnameden çok tarih ve coğrafya çalışmasıdır. Dallaway kitabını hazırlarken eski Bizans yazarlarından olduğu gibi Batılı gezginlerin seyahatnamelerinden ve yerel kaynaklardan da faydalanmıştır. İstanbul Efendisi’nin (İstanbul Kadısı) sayımlarına dayanarak kentte 88.185 evin ve 130 halka açık hamamın bulunduğunu yazar. Herhalde bu sayımdan yola çıkarak kent nüfusunun 400.000 kişi (ki bunların 200.000’i Türk, 100.000’i Rum ve geri kalanını Yahudi, Ermeni ve Frenk olarak hesaplar) olduğunu yazar. İstanbul Efendisi’nin defterlerine dayanarak, 1782 yangınından önce kentte 500’ü aşan okulun bulunduğunu yazar. Kütüphaneler için de önemli bilgiler verir. Bundan başka yazar bir Avrupalının aklından geçiremeyeceği kadar sessiz sokaklardan, kahvehanelerden ve oralardaki hikayecilerden söz eder. 1779’daki yangında zarar gören Çemberlitaş’ı sağlamlaştırmak için taş bir kaidenin yaptırıldığını not eder. Boğaziçi’ne gelince, sahil saraylarına ve Kuruçeşme’deki Fener Rum aristokrasisine ait konaklara ilişkin kısa bilgilerden sonra, gene kısaca sukemerlerinden ve bentlerden söz edilir ve İran sefirinin ikametgahının Üsküdar’da olduğu yazılır.

 • Starting Bid

  4,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2181 » Kitap

Stamboul. Recollections of Eastern Life

PREZIOSI,AMEDEO
Paris: Lemercier 1858 İlk baskı. Stamboul Recollections of Eastern Life 1858 yılındaki ilk baskısından sonra albümün adı değiştirilerek iki kez daha basılmıştır (1861,1883). 1 açılış sayfası, 29 renkli taş baskı 56x 42 cm. yayıncısının orijinal cildinde 2 Aralık 1816’da Malta’da doğan ve Valetta’daki Porto Salvo Kilisesi’nde Aloysius, Rosarius, Amadeus, Raymondus ve Andreas adları verilerek vaftiz edilmiş olan ressam’ın ailesi, 17. Yüzyılda Korsika’dan Malta’ya göç etmiş bir ailedir. Ailenin geleneksel eğilimine ve toplumun soylu ailelerinin sahip olması gereken kurallara uyarak, babası gibi hukuk öğrenimi görmüş, üstün zekası ve çalışkanlığından dolayı profesörleri tarafından sürekli olarak takdir edilmiş ve başarısı çeşitli ödüller ile kutlanmıştı. Ama Amadeo daha hukuk dalındaki çalışmaları sırasında bile benliğini gittikçe saran bir sanat aşkı ile Malta’nın ünlü ressamlarından Giuseppe Hyzler’in atölyesinde ders almaya başlamıştı. Ne var ki Preziosi ile Hyzler’in resim anlayışı birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle Hyzler’in atölyesinden ayrılır ve 1836’da daha 20 yaşındayken kardeşi Leandro ile birlikte Fransa’ya gider ve burada Paris Güzel Sanatlar Akademisi’ne (Ecole des Beaux Arts) devam ederek bu alandaki eğitimini tamamlar. Paris dönüşünde kesinlikle ressam olmaya kara vermiştir. Ancak baba Preziosi buna şiddetle karşı çıkarak oğlunun resme karşı herhangi bir yeteneği olmadığını savunur. Bunun üzerine Amadeo, Temmuz 1842’de, ön araştırma yapmak üzere gittiği Doğu Akdeniz’den Valetta’ya geri döner ve 28 Eylül 1842’de Eurotas adlı gemi ile Malta’dan ayrılarak, dönemin Avrupalı ressamlarının Doğu’ya / İstanbul’a yönelmelerinin de etkisiyle Sultan II. Mahmut Dönemi’nde İstanbul’a doğru yola çıkar. Anılarında da belirttiği gibi İstanbul’a sadece iki yıl için gelmiştir, ancak babasının ölümünden sonra Malta’ya dönmeyi reddetmiş, İstanbul’da kalmış, Rum kökenli bir Osmanlı kadını ile (Iphygenie Marchant) evlenmiş ve üçü kız (Mathilde, Giulia, Catherine) biri erkek (Roberto) dört çocuğu olmuştur. Ailenin kışlık evi ve aynı zamanda stüdyosu İngiliz Sarayı yakınında Hamalbaşı sokak 14 numaradaydı. Yaşamının son on yılını Yeşilköy’de geçiren Preziosi, 27 Eylül 1882 de arkadaşları ile bir av partisi sırasında tüfeğinin yere düşmesi ve kazaen ateş alması sonucunda yaralanmış, ertesinde de hayatını kaybetmiştir. Mezarı Yeşil Zeytin Sokakta bulunan Latin Katolik Mezarlığında’dır..

 • Starting Bid

  60,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2185 » Kitap

Révolutions de L’Empire Ottoman, et observations sur ses progrès, sur ses revers et sur l'état présent de cet Empire

DE CHÉNIER,[LOUIS-SAVOUR]
Paris: Bailly 1789 [4], XL, 388 s. 20x12 cm. sırtı deri kapakları karton cildinde Fransız diplomat Louis de Chénier, İstanbul'da dünyaya getirdiği oğlu şair André Chénier kadar ünlü olmasa da, önemlidir. Louis de Chénier, III. Ahmed saltanatında elçilik göreviyle Fransa'ya gönderilmiş olan ve ünlü Paris Sefaretnamesi'nin yazarı Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin oğlu Sadrazam Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa'ya eşlik eden bir Saray görevlisidir. Louis Chénier 1742 yılında tüccar olarak İstanbul'a gelmiş aynı zamanda Fransa'nın Türkiye konsolosu olarak da görev yapmıştır. Kitabın ilk bölümünde III. Selim'e kadar Osmanlı tarihini genel hatları ile anlatılmış, tahta yeni çıkmış olan III. Selim döneminin ardından izlenimlerini ordudan başlayacak Islahat hareketlerinin hemen öncesinde Osmanlı İmparatorluğunun iktisadı ve askeri yapısı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Louis de Chénier’in İstanbul’da doğan oğlu André Marie de Chénier’in hayat hikayesi ilginçtir: 30. Ekim 1762 tarihinde İstanbul’un Galata semtinde, St. Pierre Han'da, Fransız asıllı çuha tüccarı Louis Chénier ve karısı Rum kökenli Élisabeth Santi-Lomaca çiftinin bir erkek çocuğu dünyaya gelir: André Marie de Chénier. Andre iki yaşındayken aile Paris’e göç eder, genç Andre burada büyür, St.Cyr Harb Okulu’na girerek subay olur, daha sonra askerlikten ayrılarak Fransa’nın Londra elçiliğinde bir süre sekreterlik yapar, fakat asıl uğraşı edebiyattır. Viktor Hugo ve Alfred de Musset gibi büyük sanatçıları esinlemiş olan Andre Chenier’in duyarlı ve duygusal bir tarzla yazdığı şiirleri Fransız Romantizm hareketinin müjdecisi sayılır. Andre, 1789 Fransız Devrimi’nin önceleri ateşli bir taraftarı iken başlayan müthiş terör üzerine fikrini değiştirir. Bu durum onun ölüme mahkûm olması için yeterli olmuştur, “devlete karşı işlenmiş suçlar” nedeniyle 25 Temmuz 1794, Paris’te henüz otuz iki yaşında iken giyotinle idam edilir. Ölüme götürülürken başını iki elinin arasına alarak “Hâlbuki bu kafanın içinde daha çok şeyler vardı” diye haykırır.

 • Starting Bid

  4,800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2188 » Kitap

D’Angers au Bosphore Pendant la Guerre d’Orient. Constantinople, Athènes, Rome. Impressions, curiosités, archéologie, art et histoire, établissements chrétiens, monuments Byzantins. Souvenirs d’Anjou a Malte. Naples

GODARD-FAULTRIER,V[ICTOR]
Paris: Librairie de L. Maison 1858 4, III, 559, [1], s., metin dışında 32 taşbaskısı levha 27x16,5 cm. sırtı deri tamirli cildinde Yazar, Fransa’daki D’Anger şehir müzesi müdürü, eğitim bakanlığı irtibat memuru ve araştırma görevlisidir. Bu araştırma yolculuğuna devletten aldığı görev üzerine 19 Ağustos 1855’te çıkar. Yolculukta karısı ve oğlu da kendisine eşlik etmiş, hatta birçok çizimi oğlu yapmışır. Son mektup 24 Ocak 1856 olduğuna göre, yolculuk yaklaşık 5 ay sürmüştür. D’Anger, Marsilya, Malta, İzmir, İstanbul, Pire, Atina, Malta, Napoli, Roma, Marsilya hattı üzerinde süren bu yolculukta özellikle İstanbul, Atina ve Roma’daki tarihi ve sanatsal konular, arkeoloji, Hristiyan kuruluşları ve Bizans anıtları esas araştırma konularını oluşturur. Kitapta İzmir bir, İstanbul ise on yedi bölümle temsil edilmektedir. Bu eser bu yolculuğun mektuplar tarzında yazılmış bir envanteridir. Kitabın basılabilmesi için 250 kişi önceden abone olmuştur. Bu abonelerin isimleri de kitabın içinde yer almaktadır. Taşbaskı resimlerde gezilen yerlerin mimarisi, tarihi ve arkeolojisi ile ilgili görüntüler işlenmiştir. Bu bölümde yer alan dört Aya Sofya gravürü ünlü Fossati’nin resimlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2191 » Kitap

Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa - Part the first, Russia Tartary and Turkey

CLARKE,EDWARD DANIEL
London: T. Cadell and W. Davies Strand MDCCCXL [1840] Açılış sayfasında Edward Daniel Clarke’ın portresi, XVII, [15], 800 s., arka kapak içinde 2 adedi katlanır 3 harita, metin dışında 45 bakır baskı gravür 28x21 cm. sırtı yenilenmiş kapaklaro varaklı deri cildinde Sir Edward Daniel Clarke (1769-1822) İngiliz maden mühendisi ve seyyahıdır. Mısır ve Filistin’de heykel, el yazmaları, eski paralar ve lahitler toplamıştır. 1801’deki Mısır seferi sırasında İngiliz-Osmanlı kuvvetleri ile birlikte Mısır’a giden bilim insanı, W. R. Hamilton ile birlikte ve hiçbir resmî sıfatı olmaksızın, yalnızca tarihi eserlere karşı duyduğu sevgi nedeniyle Mısır harabelerini Fransızlardan korumak amacıyla 6 ay bölgede kalmıştır. Clarke’ın Büyük İskender’in mezarı olduğuna inandığı yeşil lahit Fransızların elinden bu şekilde alınabilmiştir. Clarke’ın Rusya, Tataristan ve Türkiye gezilerini içeren bu eseri, yazarın Yunanistan, Mısır, Kutsal Topraklar ve İskandinavya’ya yaptığı seyahatleri de kapsayan ve ansiklopedik nitelik taşıyan bir dizinin ilk kısmıdır. Karadeniz’deki Odessa Kalesi’ni, İstanbul’u, Boğaziçi’ni ve buradaki harabeleri, Galata ve Beyoğlu’nu gezen yazar, dönemin Türk ticareti hakkında da bilgi vermiştir.

 • Starting Bid

  15,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2192 » Kitap

Observations sur la Religion, les Loix, le Gouvernement et les Moeurs des Turcs. Traduit de l’Anglois, par [Bergier]

PORTER,[JAMES]
Neuchatel: Aux Dépends de la Société Typographique MDCCLXX [1770] 2 cilt bir arada: 204, 187 s. 17x10 cm. sırtı varaklı deri cildinde Kitabın ilk baskısı 1768 yılında Observations on the Religion, Law, Government and Manners of the Turks adıyla yazar adı belirtilmeden yapılmıştır. Kendi kendini yetiştirmiş bir insan olan Porter 1746-1762 yılları arasında İstanbul’da İngiliz Büyükelçiliği yapmıştır. Yazar, eserin önsözünde Türkiye ve Türkler ile ilgili yalan-yanlış genellemelerin bu ülkeyi hiç ziyaret etmemiş Avrupalı yazarlar arasında pek yaygın olduğunu belirttikten sonra, kendi amacının, Türkleri kendi yurtlarında, kendi gelenek ve idarî yapıları içinde incelemek olduğunu belirtiyor. James Porter’in bu kitabı, 18. yüzyıldaki Osmanlı toplum yapısını gözler önüne seren ve bu yapıyı objektif açıdan anlamaya ve açıklamaya yönelik tesbitler içeren çok önemli bir çalışmadır. Eserdeki tesbit ve değerlendirmeler, yazarın kendi gözlemlerine dayanmaktadır. Kitap İslamiyet hakkında bazı isabetsiz hükümler verse de toplu olarak bakılınca Türkleri objektif bir gözle anlatır. Porter çeşitli tarikatlar hakkında gayet güvenilir bilgiler verir. Türkler’in hırsızlık ve yankesicilik nedir bilmediğini söyler. Koca Ragıp Paşa’yı ve onun 3. Mustafa zamanında sadrazamlığa eski iktidarını tekrar kazandırışını dikkate değecek bir şekilde anlatır. 1. baskıdan kısa bir zaman sonra Fransızcaya çevrilen bu eser, döneminin diğer kaynaklarına göre gerek İslamiyet’e ve gerekse Osmanlı toplumsal kurumlarına önyargısız bakması açısından önemlidir. Eserin ikinci bölümünde yazarın Fener Rumları hakkındaki gözlemleri de yer almaktadır.

 • Starting Bid

  6,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2193 » Kitap

Etat actuel de la Turquie, ou description de la constitution politique, civile et religieuse, du gouvernement et des lois de l'Empire Othoman, des finances, des établissements militaires de terre et de mer, des sciences, des arts libéraux et mécaniques, d

THORNTON[TH]OMAS
Paris,:J.G. Dentu 1812 2 Cilt. XVI, 426, [4], 548 s. 21x14 cm. sırtı ve köşeleri deri yeni cildinde Thomas Thornton (1762-1814) İngiliz tüccar ve konsolostur. 1790’da henüz 28 yaşında iken Levant Şirketinde konsolos olmuştu. 1793’de İstanbul’daki bir İngiliz fabrikasına gönderilir ve 14 yıl boyunca burada yaşar. 15 ay boyunca Odessa’da da kalan yazar buradan sıklıkla Anadolu’ya ve Ege Adaları’na seyahatlerde bulunur ve bu süre zarfında edindiği bilgi ve izlenimleri İngiltere’ye döndükten sonra bastırdığı eserde kullanır. Bu eserde inanılmaz bir bilgi çeşitliğine yer verilir: Türklerin eğitim şekilleri, edebiyat, matbaacılık, mimari, ziraat, astroloji, tıp, ticaret, ulaşım, yollar, hukuk sistemi, mahkemeler, askerî yapı, finansal yapı, imparatorluğun yükselme ve gerileme sebepleri, dinî ve ahlaki açıdan Türkler, Türklerin âdet ve gelenekleri, kadınlar ve harem yaşantısı. Kitabın sonundaki ek bölümünde İstanbul’un anlatıldığı geniş bir bölüm bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2195 » Kitap

Sitten, Gebräuche und Trachten der Bewohner des osmanischen oder türkischen Reiches. Mit 20 illuminirten Kupfertafeln.

WIETZ,J[OHANN] K.
Prag: P. Bohmanns Erben 1828 181, [3] s., 20 adet katlanır renkli kostüm gravürleri 19,5x12 cm. sırtı deri kapakları karton cildinde

 • Starting Bid

  5,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2198 » Gravür

Aya Sofia, Constantinople, as Recently Restored by Order of H.M. the Sultan Abdul Medjid, from the Original Drawings by Chevalier Gaspard Fossati, Lithographed by Louis Haghe.

FOSSATI, GASPARD.
London: P.D. Colnaghi & Co., 1852, Abdülmecid tuğralı ve Ayasofya armalı dekoratif açılış sayfası, [6] s. açıklayıcı
metin, 25 adet tam sayfa renkli taşbaskı, 56x38 cm., yayıcısının orijinal cildinde.

İsviçreli ünlü mimar, ressam ve oryantalist Gaspare Fossati (1809-1883), 1831 yılındaki büyük Beyoğlu yangınında zarar gören Rus sefaret binasını yeniden inşa etmek için, mimar olan ağabeyi ile birlikte 1837’de İstanbul’a gelmiştir. Sefaret inşaatında gösterdikleri başarıdan dolayı oldukça beğeni toplayan Fossatiler, gerek büyük kamu yapıları, gerekse özel konut projeleri hazırlamış ve bunların bazılarını da uygulamışlardır. Fossatilerin İstanbul’da bulundukları dönemde Ayasofya oldukça harap durumdadır. Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra, aradan geçen dört asırlık dönemde her ne kadar onarım görmüşse de bu yıllarda köklü bir onarıma ihtiyaç vardır. Çağdaş teknik ve mimari gelişmelere vâkıf olan Fossati kardeşler, daha önce İstanbul’da yapmış oldukları çalışmalarıyla yerel inşaat tecrübesi de edinmişlerdir. Sultan Abdülmecid ve Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın tasvipleri ile Ayasofya’nın köklü restorasyon ve onarım işleri Fossatilere emanet edilmiştir. Böylece sarayın hizmetine giren Fossatiler, 1847-1849 yılları arasında Ayasofya’nın restorasyonunu yapmışlar ve 1858’e kadar İstanbul’da kalmışlardır. Gaspare Fossati, Ayasofya’nın restorasyonu ile ilgili çalışmalarını “Aya Sofia Constantinople, As Recently Restored by Order of H. M. The Sultan Abdul Medjid” başlıklı kitabında toplamıştır.

 • Starting Bid

  30,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2200 » Harita

Tab.I.Asiæ, in qua Galatia, Cappadocia. Pontus, Bithynia, Asia Minor, Pamphylia, Lycia, ac Cilicia.

MERCATOR,GERHARD
37x47,5 cm.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list