• Auction Rules

1000 Güzel Kitap [10] Gravür-Harita-Fotoğraf-Efemera-Obje

1000 Güzel Kitap (10) Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot Number: 106 » 1

Ankara İngiliz Esir Kampı.

”English Detention Camp, Angora (Asia Minor). Lietenant of the R.F.C. [Royal Flying Corps] talking to Turkish School children.”.
Esir alınan üst rütbeli İngiliz ve Fransız subaylar Ankara’da tutulurken, halka karışmakta, kendilerine esir muamelesi yapılmamaktadır.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 107 » 1

Souvenir ADANA Cilicia, 1921

kadife örtü ve iki adet Fransız Levant Madalya. 49x44 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 108 » 1

Türkiye’de Yunan Fecayii. İstanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdiriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, 1337.

[1921] , 2 cilt bir arada; 134 s., 2, 287 s., bol fotoğraflı,
22x14 cm., şömizi cilt üzerine yapıştırılmış, Özege 21886

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 109 » 1

Çanakkale Tahliyesi.

Dervbek, John - Vemys, Rozelin, (Çeviren: Hüsameddin).
İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333 [1917], 19 s., 1 levha, 23x16 cm.,
haliyle, Özege 3247.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 110 » 1

Kilikya Faciaları ve Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri.

[URSAVAŞ], ALİ SAİP.
Ankara: Matbaa-i Ahmet İhsan ve Şürekâsı,
1340 [1924], 272, 4 s., 12 planş, 20x14 cm.,
Özege 10848.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 111 » 1

Çerkes Meselesi Hakkında Türk Vicdan-ı Umûmisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Arıza.

ŞOENU MEHMED FETGEREY. İstanbul: Karabet Matbaası, 1339 [1923], 39, 4 s., 19x11 cm.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 112 » 1

Yemen - Hodeidah [Hüdeyda], 12 numero Hudeyda -Ş... Cepheden bir manzarası.

TJAMBAZ, LEONIDAST
Yemen: "Hudeyda kartpostalları yalnız Cambaz Leonides mağazalarında satılır", 9x14 cm.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 113 » 1

Mahyalı Selimiye Camiisi, Edirne haritalı, "Edirnemiz" ibareli Kurtuluş Savaşı propaganda kartı.

14x9 cm.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 114 » 1

Mahyalı Selimiye Camiisi, Trakya Bölgesi haritalı, Refet Bele fotoğraflı, "Trakya ilk Kumandanı Refet Paşa" ibareli Kurtuluş Savaşı propaganda kartı.

14x9 cm.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 115 » 1

Nazar-ı Şeriatte Kuvve-i Berriye ve Bahriyenin Ehemmiyet ve Vücubu.

İSKİLİBLİ MEHMED ATIF. İstanbul: Matbaa-i Bahriye,
Donanmay-i osmani Muavenet-i Milliye
Cemiyeti Beyoğlu Merkezi, 1326 [1910],
16 s., 1 levha, 16x11,5 cm., Özege 15198.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 116 » 1

Trablusgarb, Bingazi ve Cezayir-i İsna Aşer Meseleleri.

İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1 [1918], 14, 1 s.,
Türkçe - Fransızca, 23x16 cm., Özege 21172.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 117 » 1

Goltz Paşa'nın Osmanlı üniforma ve fesli özel baskı, sanatçı "Hans Volkerr" tarafından imzalı fotogravürü. 60x37 cm.

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 118 » 1

Osmanlı Denizci Subay Üniforması.

Osmanlı dönemi Donama Subayına ait "Büyük Üniforma".
Orijinal düğmeleri, lacivert iyi kumaş ve sırmalarıyla çok iyi saklanmış Deniz Çarkçı Binbaşı kıyafeti.

 • Starting Bid

  42,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 119 » 1

Yeni Kürre-i Musattaha Haritası

1341 [1925], 63x89 cm

 • Starting Bid

  2,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 120 » 1

Eski harfli Dünya Küre haritası. [Mappamondi].

1928, 57x82 cm.

 • Starting Bid

  2,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 121 » 1

Hangi Padişah zamanında hangi topraklar alındı?

Anadolu Vatanı. 1333 [1917], 81x126 cm.

 • Starting Bid

  2,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 122 » 1

Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük Osmanlıca Dünya haritası.

Kürr-i Müsettehar.
1319 [1904], 124x158 cm.
Dünya İklim Haritası, Kuzey ve Güney Kutuplar, Gezegenler ve Mevsimler, Burçlar, Avrupa-i Osmani ve Jeolojik yükseklikler vb.

 • Starting Bid

  4,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 123 » 1

Eski harfli Balkan haritası.

87x96 cm.

 • Starting Bid

  1,650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 124 » 1

Eski harfli “Mükemmel ve Mufassal Avrupa haritası”.

1314 [1898], 60x75 cm., profesyonel tamirli.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 125 » 1

1914 senesinde Anadolu’da yaşayanlar.

Carte Indiquant la Proportion des Divers Elements de l’Anatolie. 57x71 cm.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 126 » 1

Hz. Adem’den Sultan 2. Mahmut’a kadar çizim gravürlerle şecere

AHMED KEMAL.
Sübhatü’l-ahbâr.
Hüseyin Efendi Litoğrafya-Destgâhı, 1289 [1872], 41 s.,
orijinal mukavva cildinde

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 127 » 1

Edirne ve civarı bez üzeri nadir harita. 66x53 cm.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 128 » 1

Avrupa-i Türk - 1913. İstanbul Muahidesine göre hudutumuz, Bulgaristan ve Türkiye hudutlarını gösterir harita. 41x46 cm.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 129 » 1

Mac Farlane’nin Türkiye’yi 1847’den sonraki ikinci seyahatinde yazdığı kitap

MAC FARLANE, CHARLES. Turkey and its Destiny: The Result of Journeys made in 1847 and 1848 to examine into the State of that Country. London: John Murray, 1850, 2 Cilt. XXII, 543, IX, 681 s., 23x14 cm., yayıncısının orijinal ciltlerinde.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 130 » 1

”İstanbul Ansiklopedisi”.

KOÇU, REŞAD EKREM.
İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi, 1958-1971, 28x22 cm.
Reşad Ekrem Koçu’nun G harfine kadar basılabilmiş, İstanbul’un tüm abidelerini, tüm sokaklarını, dervişinden berberine tüm insanlarını, mesleklerini; İstanbul yaşamını ansiklopedik olarak sunduğu eseri. 11. ciltten sonrası da basılmak üzere hazırlanmış olarak bulunmuş olmasına rağmen halen bir yayınevi tarafından sahiplenilemediğinden maalesef şu an bu önemli eserin geri kalan maddeleri merak konusu olmaya devam etmektedir. Müzayedemizde sunduğumuz bu eser yarım olan 11. cildi de fotokopisiz olmak üzere orijinal ciltlerindedir. “İstanbul’un: Cami, mescid, medrese, mekteb, kütübhane, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sebil, saray, yalı, konak, köşk, han, hamam, tiyatro, kahvehane, meyhane... Bütün yapıları... Devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, derviş, papaz, kesiş, meczub, nevcivan, nigar, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, tulumbacı, kabadayı, kumarbaz, hırsız, serseri, dilenci, katil, bütün şöhretleri. Dağı, bayırı, suyu, havası, mesire yerleri, bahçeleri, bostanları ve ilah.. Bütün tabiat güzellikleri ve coğrafyası... Sokakları, mahalleleri, semtleri. Yangınları, salgınları, zelzeleleri, ihtilalleri, cinayetleri ve dillere destan olan aşk maceraları... İstanbul halkının devir devir adet, an’ane, giyim ve kuşamı... İstanbul argosu... İstanbul’a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler... İstanbul’a gelmiş yabancı şöhretler...” (Künye sayfasından)

 • Starting Bid

  4,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 132 » 1

BOĞAZ’IN DEV TEPESİ’NDEN RESMEDİLEN GENEL GÖRÜNÜM’Ü Vue générale du Bosphore, prise de la montagne du Géant.

MELLING, ANTONIO IGNACE

 • Starting Bid

  3,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 133 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE’NİN BİR KISMININ VE KEFELİKÖY’ÜN GÖRÜNÜM’Ü

Vue de Keffeli- Kieuï et d'une partie de Buyuk-Déré.

 • Starting Bid

  2,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 134 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE İSTANBUL’A DÖRT FERSAH MESAFEDE İMPARATOR JUSTİNİANOS’UN SU KEMERİ [MAĞLOVA KEMERİ]

Aqueduc de l'empereur Justinien,
à quatre lieues de Constantinople.

 • Starting Bid

  3,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 135 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BAHÇEKÖY SU KEMERİNİN BÜYÜK KEMERİ VE BÜYÜKDERE VADİSİ’NİN GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la grande Arcade de l'aqueduc de Baktché-
Kieuï, et du vallon de Buyuk-Déré

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 136 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE PERA CİVARINDAKİ KABRİSTANLARIN GÖRÜNÜM’Ü

Vue du Champ des Morts, près de Péra.

 • Starting Bid

  4,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 137 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE. İSTANBUL LİMANI’NIN EYÜP SIRTLARINDAN GENEL GÖRÜNÜM’Ü

Vue générale du Port de Constantinople, prise des hauteurs D'Eyoub.

 • Starting Bid

  6,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 138 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BOĞAZ’DA ANADOLU VE RUMELİ HİSARLARI’NIN GÖRÜNÜM’Ü

Vue des anciens châteaux d'Europe et d'Asie,
sur le point le plus étroit du Bosphore.

 • Starting Bid

  6,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 139 » 1

İstanbul silüet ile panoramik İstanbul

 • Starting Bid

  3,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 140 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE YOLUNDAN İSTANBUL’UN GENEL GÖRÜNÜM’Ü

Vue générale de Constantinople, prise du
chemin de Buyuk-Déré.

 • Starting Bid

  3,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 141 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE’NİN DOĞU KISMININ GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la partie orientale de Buyuk-Déré, sur la rive européenne du Bosphore.

 • Starting Bid

  3,750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 142 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE KÖYÜ’NÜN MERKEZİ KISMININ GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la partie centrale du village de Buyuk-Déré, sur la rive eu - ropéenne du Bosphore.

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 144 » 1

Yüzyılın başında İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu.

DAVEY, RICHARD.
The Sultan and His Subjects.
London: 1907, xiv, 507 s, 1 levha., 22x14 cm., bez cildinde.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 145 » 1

Bizans ve Osmanlı İstanbul’unu anlatan kitapların en ünlülerinden.

GROSVENOR, EDWIN A[UGUSTUS].
Constantinople.
Boston: Roberts Brothers, 1895, 2 cilt, xxii,413 s., xiii,417-811 s., metin içinde
200’den fazla fotoğraf ve resim, 18,5x25 cm., orijinal cildinde.

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 147 » 1

Osmanlı kadınını tanımak için hazine kadar değerli bir kitap

DAVID NUTT, LUCY MARY JANE GARNETT.
The Women of Turkey and their Folk-Lore.
London, 1890, 2 cilt. Cilt I: Christian Women;
Cilt II: the Jewish and Moslem Women.
lxxviii, 382, [2] s, 1 renkli katlanır harita; xvi,
616, [2] s., 24x15 cm., sayfa kenarları y

 • Starting Bid

  2,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 148 » 1

Türk hareminde bir İngiliz.

ELLISON, GRACE.
An English woman in a Turkish Harem.
New York, 1915, xx, [1], 215 s., 19x12,5 cm.,
bez cildinde. 1922 yılında Cumhuriyet Türkiyesi’nin Ankara’sına gelen ilk İngiliz Grace Ellison’dur. Grace Ellison eserini kendisine Melek Hanım adında bir

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 149 » 1

Constantinople Settings and Traits.

DWIGHT, HARRISON GRISWOLD.
New York, Harper & Brothers, 1926, xxiv,
[2], 581 s, 150 fotoğraf., 24x16 cm.,
şömizli bez cildinde.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 150 » 1

19. yüzyılın 2. yarısının İstanbul’unu en iyi tanıtan seyahatnamenin süslü ciltli nefis bir baskısı

AMICIS, EDMONDO DE .
Constantinople.
Philadelphia, 1896, 2 cilt: 303 s, 25 fotogravür; 309 s, 25
fotogravür, metin sonunda 1 renkli katlanır harita., 21x14 cm.,
şömizli bez ciltlerinde.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 151 » 1

Konstantinopel und das Westliche Kleinasien.

BAEDEKER, KARL.
Leipzig: Karl Baedeker, 1905, [2], 275 s.,
metin dışında 2 katlanır harita., 11x16 cm.,
orijinal cildinde

 • Starting Bid

  325 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 152 » 1

Bir İngiliz avukatın 40 yıllık İstanbul hatıraları

PEARS, EDWIN.
Forty Years in Constantinople.
New York, MCMXVI [1906], xiii, [1], 390 s, 16 fotoğraf., 22,5x14,5 cm.,
bez cildinde. Hukuk eğitimi almış bir avukat olan Edwin Pears (1835-1919) İstanbul’a 1873 yılında gelmiş, İngiliz elçiliği mahkemesinde ça

 • Starting Bid

  850 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 154 » 1

Polonyalılar Türklere karşı niye başarılı olamadılar?

Anonim.
Das Kaltsinnige Bohlen, das ist, Warumb und
welcher Gestalt die Hitze der Polnischen
Waffen wider den Türcken sich bisshero
vermindert: durch was Staats-Briffe
Franckreich diesen Hof bestricket, und zu der
grossen Ambassade veranlasset, auch was m

 • Starting Bid

  1,350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 155 » 1

Asiae Sarmatiam Asiaticam Repraesentans.

MERCATOR, G.
Amsterdam, 1730, 44x54 cm. Batlamyus’un 1578 tarihli Hazar Denizi bölgesi haritasının Mercator tarafından yapılmış versiyonu. Haritada İskender Sütunları ve koyun otlatan çobanlar desenleri dikkat çekmektedir.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list