• Auction Rules

1000 Güzel Kitap [10] Gravür-Harita-Fotoğraf-Efemera-Obje

1000 Güzel Kitap (10) Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot Number: 306 » 1

ALİ FUAD, OHANNES FERİD. Musavver Cihan Haftalık Edebi Dergi. Sayı 1-45 takım, 36x25 cm., döneminin bez cildinde.

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 307 » 1

Karagöz Dergisinin ilk 104 sayısı orijinal cildinde ve bazı renkli kapakları ve "Hareket Ordusu Zafer destanı"lı özel nüsha dahil.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 308 » 1

Diyojen. Haftalık ilk bağımsız Türkçe mizah dergisi.

KASAP, TEODOR. İstanbul, 1870-71, Sayı 2-29 ve 116-144 arası toplam 56 sayı, 31,5x23 cm

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 310 » 1

Sadrazam Sait Paşa’nın Kütüphanesi’nden… Divan-ı Vehbi.

VEHBİ SÜNBÜLZADE. Kahire:Bulak, 1253 [1837]. 20, 17, 43, 131, 16, 97, 61s.,25x17 cm., ilk baskı, döneminin deri cildinde, Özege 4242. Sümbülzâde Vehbi 1718’te Maraş’ta doğmuş, 29 Nisan 1809’da İstanbul’da vefat etmiştir. Doğum adı Mehmed bin Râşid bin Meh

 • Starting Bid

  1,900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 312 » 1

Divân-ı Nedim.

AHMED NEDİM.
Kahire: Bulak [1258].
107, 59 s., 23x16,5 cm., döneminin tümüyle deri kabartmalı,
mıklepli deri cildinde, Özege 15313. Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden, asıl adı Ahmed olan Nedîm; İstanbul’da 1681’de doğdu. Babası Mehmed Efe

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 313 » 1

Nevâdiru’l-Âsâr fî-Mutâla’ati’l-Eş’âr.

AHMED CEVDET RECÂÎ ZÂDE. Kahire: Bulak 1256 [1840], ilk baskı. 179 s., 26,5 x 18,5 cm., sırtı ve kapakları varaklı deri cildinde, Özege 15381. Recâîzâde Ahmed Cevdet (ö.1831) Manisa’nın Borlu Kasabası’ndandır. İlim ve sanatla uğraşan bir ailenin çocuğu ol

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 314 » 1

İstanbul’daki Mısır Dikilitaşı üzerindeki hiyerogliflerin açıklaması ile ilgili nadir bir Bulak baskısı

MEHMED MUHSİN.
Hiyeroglif - Hurûf-ı Berbaiye Tercümesi.
Kahire: Bulak, 1311 [1894].
114 s., şekilli,24x16 cm., parkelin cildinde, Özege 7684

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 315 » 1

Nazm ül-cevahir.

HASAN AYNÎ. İstanbul: Dar üt-Tıbaat ül-Âmire Matbaası, 1250 [1834]. 112 s., 21x15 cm., sırtı deri, kapakları ebrulu karton cildinde, Özege 15260. Hasan Ayni (Gaziantep 1766-İstanbul 1790) kadılık ve müderrislik yaptı. Şeyh Galip’in etkisinde şiirler yazdı

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 316 » 1

Şehrayin ve sihr-i beyan.

HAYRET.
İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1302 [1885].
29 s., 18x12 cm., karton kapaklı, Özege 18702.
Adana’da çiftçilikle uğraşan Hacı Hüseyin Ağa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed Bahâeddin’dir. Devrinde daha çok Hoca Hayret adıyla meşhur oldu. İlk tahsilini Ada

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 317 » 1

Mevlid-i Nebi.

SÜLEYMAN ÇELEBİ.
20x15 cm., şemseli deri cildinde.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 318 » 1

Kitab-ı salavatname.

AHMED RÜŞDÜ.
1284, 20x12 cm.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 319 » 1

“Pek muhterem Nazmi Bey’e”. Zilâl-i İlham. Şiirler 1304-1324.

[BOLAYIR], ALİ EKREM. İstanbul: Sabah Matbaası, 1327 [1911]. 337,2 s., 21x11,5 cm.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 320 » 1

Müntahabât-ı Evliya Çelebi.

EVLİYA ÇELEBİ MEHMED B. ZILLÎ.
Amire Matbaası, 1259 [1843].
2, 143 s., 20x14 cm.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 321 » 1

Tuhfetü’l-irşad (Divân-ı Riza).

NECCARZÂDE EL-HAC MUSTAFA
RİZAEDDİN.
Darü’t-Tıbaatü’l-âmire, 1262 [1846],
orijinal deri cildinde.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 322 » 1

Varaklı taşbaskı baskı nadir bir eser. Divançe-i merhum Ragıb paşa-i sani.

1266, 60 s., 21x13 cm.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 323 » 1

"Refik Bey Hazretlerine…" yazılı, "Saray-ı Hümayun" zarf.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 324 » 1

2 adet Pertevniyal Valide Sultan mektup. 1286 [1870].

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 325 » 1

Seraskerlik makamından yazılmış Mensucat Fabrikası- Fabrika-yı Hümayun dört sayfalık doküman.

SERASKER MEHMED RIZA. 1307 [1891], 23x19 cm.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 327 » 1

Şerh-i Pend-i Attar.

FERİDÜDDİN ATTAR (Şerh eden: İSMAİL HAKKI BURSAVÎ). İstanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-âmire. Sahaf Esad ve El-Hac Akif Efendiler, 1250 [1834]. 7 ,689 s., 23,5x15 cm., döneminin mıklebi yıpranmış tümüyle kabartmalı deri cildinde, Özege 18856. Ferîdüddin Attâr vey

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 328 » 1

Nakşibendilik tarikatı üzerine kaynak bir eser

ALİ BİN HÜSEYİN (Çeviren: MEHMED İBN-İ MEHMED ŞERİF EL-ABBASÎ). Reşehât-i Aynü’l-hayat, ek olarak kitabın sonunda ‘Risale fî Tahkik-i İrade-i Cüziye’ adlı eser mevcuttur. İstanbul: Tab’hane-i Âmire, 1279 [1874]. 3, 388 s., döneminin mıklebi yıpranmış tümü

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 329 » 1

Hilye-i Hakanî.

HAKANİ MEHMED. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1264 [1847]. İlk baskı, 55 s., 19,5x 13 cm., sırtı ve kenarları deri, kapakları bez kaplı cildinde, Özege 7631. “Türk edebiyatında hilye türünün ilk örneğini Hâkânî Mehmed Bey (?-1606) vermiştir. Hilye-i Hâkānî’nin

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 330 » 1

Helvâ vü Nân.

SEHER ABDAL. [İstanbul: Matbaa-i Amire], (?) basım yılı belirtilmemiş. 27s., 22x13,5 cm., sırtı deri kapakları ebrulu karton cildinde, Özege Kataloğu’nda yok. Seher Abdal, Seher veya Seheri mahlaslarını kullanan şairin hayatı hakkında eski kaynaklarda her

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 333 » 1

Divân-ı Hersekli Arif Hikmet Bey

[HERSEKLİ] ARİF HİKMET. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1334 [1918], 296, 11 s. 2 planş. Başında İbnül'emin Mahmud Kemal İnal'ın bir mukaddimesi vardır. Özege 4156, 19x12 cm. ciltli.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 334 » 1

ÖMER NEF'İ. Divân-ı Nef'î: Ömer Nef'i.

İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası, 1269 [1853], 207, 38 s., taşbaskı, 22x15 cm., yeni cildinde, Özege 4202.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 335 » 1

Malül gaziler ve şehit çocukları için özel nüsha. Servet-i Fünûn Ceride-i Musavveresinin Evlâd-ı Şüheda ve Malûlîn-i Guzât-ı Osmaniye Menfaatine Mahsûs Nüsha-i Mümtazesi.

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1313 [1896], 1, 165, 2 s., 24x16 cm.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 336 » 1

[TOKGÖZ], AHMED İHSAN. Musavver Nevsâl-i Servet-i Fünûn 3. Sene. 1312 Senesine Mahsus. İstanbul: Alem Matbaası, 114,1 s., 25x17 cm., sırtı deri perkalin cildinde.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 337 » 1

Librairie P. Baudin - Place du Tunnel, Pera - Catalogue du Cabinnet de Lecture

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 338 » 1

Dürr-i Yekta

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 339 » 1

Defter-i Kütübhane-i Ayasofya, Tarih-i Tesisi 1250

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 340 » 1

Defter-i Kütübhane-i Esad Efendi, Tarih-i Tesisi 1262

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 341 » 1

Mahmud Paşa Medresesi Kütübhanesi ve Rüstem Paşa Kütübhanesi Defteri

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 342 » 1

Divân-ı Zâtî. İstanbul: Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1257 [1841], 88s., 22x14 cm., sırtı bez, kapakları ebrulu karton cildinde, Özege 4246 Zâtî Süleyman Efendi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut değildir. H.1151/m.1738'de Keşan'da vefat

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 343 » 1

Tercüme-i Vefayatü'l-ayan li-İbn Hallikan. İstanbul Matbaa-i Âmire: 1280 [1864], 353, 6 s. (1. cilt), 22x14 cm., döneminin Osmanlı cildinde (haliyle), Özege20691. İbn-i Hallikân'm bu eserinde hayatları biyografik olarak verilen şahıslardan Büyük Selçuklu

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 344 » 1

Osmanlı ve Avrupa devletleri arasında yapılan yazışma ve antlaşmmalara dair münşaat mecmuası. 146 s., 21x13 cm., varaklı deri cildinde

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 345 » 1

"Emirname-i kebir defteri". 1340 [1924], 192 s., 19x14 cm.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 346 » 1

Paris'te eski harflerle basılmış "Osmanlı Sosyalizmine Ait Bir Broşür"

Broşür" DOKTOR REFİK NEVZAD. Siyaset-i Hâzıra-i Meş'ume - [“Bugünkü Uğursuz Politika”]. Paris, 1911, 46 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 347 » 1

Devlet-i Âliye ile Düvel-i Mütehabbe Beynlerinde Teyemmüna Mün'akid Olan Muahedât-ı Atika ve Cedideden Memurîn-i Saltanat-ı Seniyyeye Müracaatı Lâzım Gelen Fukarat-ı Ahdiyeye Mutazammın Risaledir. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1284 [1867], 148 s., 22x14 cm.,

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 348 » 1

[BAYINDIR], [MUSTAFA] ATIF. Türk İnkılâbı ve Tasarruf. Ankara: Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 1927, 19,5x14 cm.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 349 » 1

Millî Nevsâl 3. Sene. 1340 Sene-i Mailiyesine Mahsus. İstanbul: Kanaat Matbaası, 1340 [1924], 24, 376, 63 s., resimli, 19,5x14 cm., Özege 13627.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 350 » 1

BEYDEABA. Hümayunnâme. Kelile ve Dimne Tercümesi. Şevki Efendi Matbaası, 1293, [1876], 822 s., yeni cildinde.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 351 » 1

Mekteb Talebesiyle Seyyahînin Temin-i İstifadelerine Hâdim Fransızca - Türkçe Mecmua-i Mükâleme. - Manuel de Conversation en Français et en Turc a L'usage des Ecoles et des Voyageurs. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928, 8, 487 s., resimli,18x

JAMES CONNOR, (Çeviren: RAGIB RIFKI [ÖZGÜREL])

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 352 » 1

Letâif-i Hoca Nasreddin. İstanbul: İkbal Kütübhanesi, 1325 [1909] 255s., çok sayıda çizim, 24x16,5 cm., fotoğraflı gofreli dekoratif cildinde, Özege’de yok.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 353 » 1

Mürşidü'l-mütteallim ve Tercümanü'l-mütekellim fî Lûgati'l-Arabîyyeve't-Türkiyyeve'l-Franseviye. Guide de Conversation en Arab, en Turc, et en Français Beyrut: Neuphal, Geoge [Dimeşkî] Amerikan Matbaası, 1888, 326 s., 18x11 cm., armalı, varaklı kırmızı d

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 355 » 1

Anadolu irfanı ve kültürünü besleyen en temel kaynaklardan Kanuni dönemine ait bir Tasavvuf klasiği

YAZICIOĞLU AHMED BİCAN

 • Starting Bid

  6,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list