E. G. Koleksiyonu - Kitap-Harita-Gravür

E.G. Koleksiyonu Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot Number: 2001 » Kitap

Mores, leges, et ritus omnium gentium, per Joannem Böemum Aubanum, Teutonıcum, ex multis clarissimis rerum scriptoribus collecti… / De Turcarum Moribus, Epitome

BOEMUS JOANNES / GEORGIEUIZ PEREGRINO BARTHOLOMAEO.
Genevae: Ioann. de Tournes, 1620/1629 504, [24], 184, [8] s., 12x8 cm. döneminin sırtı el yazması parşömen cildinde.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Meydan Muharebesi’nde, 29. Ağustos 1526’da esir düşen Hırvat kökenli bir Macar, Bartholomaeus Georgievits, 1528’de Trakya’ya getirilmiş, burada esir pazarında satılmıştır. Defalarca kaçmak teşebbüsünde bulunmuşsa da, bu amacını ancak 1534’de Osmanlı ordusunun Mısır seferine katıldığında gerçekleştirebilmiş, oradan Kudüs’e geçerek Sina’da bir Fransisken manastırına sığınmış, bir süre sonra da 1538’de İtalya’ya giden bir gemi ile Roma’ya kaçmıştır. Osmanlı topraklarında geçirdiği on iki yıllık tutsaklık döneminde, zaten vakıf olduğu Hırvatça, Macarca ve Latince dilleri dışında çok iyi Türkçe de öğrenen Georgievits, Avrupa’ya dönüşünden sonra Türkiye uzmanı sıfatıyla bir dizi risale yayınlamış, aynı zamanda Türkçe’den Latince’ye çok ilginç çeviriler yapmıştır.
Georgievits’in ilk baskısı 1553 yılında Paris’te Latince olarak yayınlanan, Türklerin dini inançları, gelenek ve görenekleri, törenleri, gündelik yaşamları üzerine son derece canlı anlatımları içeren “De Turcarum Ritu et Ceremonis” (Türkler’in Yaşamı ve Törenleri) adlı kitabı büyük ilgi toplamış, bir çok yeni basımı ve çevirileri yapılmıştır.
Bartholomaeus Georgievits’in 29 Mayıs 1547 tarihinde Transilvanya’nın Nagyvarad (Grosswardein) kentinde Derviş Çelebi adlı bir Türk bilgini ile bir dini tartışma yaptığı bilinmektedir. Georgievits bu tartışmada kullanmak üzere, Credo, Pater Noster ve Ave Maria gibi bir takım Hıristiyan dualarını Latince’den Türkçe’ye çevirmiştir.
Bu tartışmaya katılan Derviş Çelebi’nin kim olduğu tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bir ihtimal Şirazlı Katip Derviş Çelebi’nin oğlu, 1562’de İstanbul’da vefat eden, asıl adı “Fethullah” olan, şiirlerine “Arif” mahlasını kullanan, kaynaklarda kendisinden “Çağının ilimlerini bilen ve özellikle heyet ve hendesede yetki sahibi olan, divanî tarz hattı güzel yazardı. Şiirlerinden bazıları tezkirelerde vardır.” diye söz edilen kişi olabilir. Yazdığı Farsça ve Arapça şiirler Kanunî’nin dikkatini çekmiş ve bir süre sonra onun emriyle şehnameciliğe tayin edilmişti. Bu görevdeyken Farsça bir Tevârih-i Âl-i Osman (Osmanlıların Tarihi) yazmıştır. Yazmanın bir nüshası İstanbul Şehir Müzesi Kütüphanesi, Cevdet Bey Kitapları arasındadır.
De Turcarum’un yanda görülen sayfalarında Türkler arasındaki bir selamlaşma ve bir Hıristiyan tacir ile bir Türk arasındaki diyalog, Latin harfleriyle Türkçe olarak ve Latince çevirisi ile yer almaktadır.

  • Starting Bid

    8,000 TL
  • Estimated Price

    TL
  • Number of Bids

    0

Current Price TL

Add to watch list