E. G. Koleksiyonu - Kitap-Harita-Gravür

E.G. Koleksiyonu Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot Number: 2022 » Kitap

Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documens et des manuscrits la plupart inconnu en Europe. Traduit de l’Allemand sur les notes et sous la direction de l’Aut

HAMMER, JOSEPH VON (Metin), HELLERT (Atlas)
Paris, Bellizard-Barthès-Dufour et Lowell / St. Petersbourg: F. Bellizard et Cie. & London: Bossange, Barthès-Dufour et Lowell 1835-1844 / 1843 18 Cilt tam takım / Atlas’ın 1. baskısı. [2], 1 adet Osmanlı İmparatorluğu haritası, 4 adedi katlanır 21 harita, 15 plan 20,5x13 cm., 54x37 cm. sırtları deri kapakları karton ciltlerinde 19. yüzyılın büyük düşünürlerinden Engels, Hammer'ı şöyle tanımlıyordu:
"Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi ve bu imparatorluğun halkı hakkında hiçbir sağlam bilgiye sahip değiliz. Bu ülkede
hizmet gören aylak diplomatların arasında saygıdeğer tek istisna, Alman tarihçi Joseph Hammer'dır." Doğu dilleri
tahsil ederek diplomasi mesleğine giren Hammer, 1799'da İstanbul'da, Avusturya Elçiliği'nde bir göreve atandı. Bu
yıllarda İmparatorluğun çeşitli yerlerinde bulundu ve birçok tarihsel belge topladı. Yetenekleri ile yolunu çizen ve
kendi kendini yetiştiren tipik bir 19. yüzyıl burjuva aydını olan Hammer'ın kaleme aldığı ve Rus Çarı I. Nikola'ya ithaf
ettiği "Osmanlı Devleti Tarihi" adlı kitap, Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazılan ilk modern tarih sentezi sayılır. Hammer,
arşiv ve kaynakları karşılaştırmalı olarak derinlemesine tarayan ilk Osmanlı tarihçisidir. Eserinde İslam ve Doğu
geleneğini, padişah ve vezirlerin inisiyatiflerinin üzerinde tutmuş, Osmanlı'nın gelişimini etkileyen en önemli yapı
olarak ele alıp incelemiştir. Avrupa'nın Osmanlı'ya bakışını Osmanlılara, Osmanlı'nın Avrupa'ya bakışını Avrupalılara
aktarmıştır. Osmanlı Encümen-i Dâniş'ine üye seçilen, nişanlarla onurlandırılan, mezarını İslami usule uygun şekilde
yaptırarak üzerine "Yusuf Hammer" yazdıracak denli Doğu geleneklerinden etkilenmiş olan Hammer'ın gerek yayımlanmış
gerekse yayımlanmamış eserleri, çağdaşları kadar bugünün tarihçilerinin de erişilmez
olarak niteledikleri ürünlerdir. Atlas, Hammer'ın "Geschichte des Osmanischen Reiches - Viyana, 1827-1835" adlı eserinin, J. J. Hellert tarafından Fransızcaya çevrilen ve 1835-1843 yılları
arasında yayımlanan ilk baskısı için hazırlanmıştır.

  • Starting Bid

    45,000 TL
  • Estimated Price

    TL
  • Number of Bids

    0

Current Price TL

Add to watch list