• Müzayede Kuralları

1000 Güzel Kitap [10] Gravür-Harita-Fotoğraf-Efemera-Obje

1000 Güzel Kitap (10) Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot No: 106 » 1

Ankara İngiliz Esir Kampı.

”English Detention Camp, Angora (Asia Minor). Lietenant of the R.F.C. [Royal Flying Corps] talking to Turkish School children.”.
Esir alınan üst rütbeli İngiliz ve Fransız subaylar Ankara’da tutulurken, halka karışmakta, kendilerine esir muamelesi yapılmamaktadır.

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 107 » 1

Souvenir ADANA Cilicia, 1921

kadife örtü ve iki adet Fransız Levant Madalya. 49x44 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 108 » 1

Türkiye’de Yunan Fecayii. İstanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdiriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, 1337.

[1921] , 2 cilt bir arada; 134 s., 2, 287 s., bol fotoğraflı,
22x14 cm., şömizi cilt üzerine yapıştırılmış, Özege 21886

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 109 » 1

Çanakkale Tahliyesi.

Dervbek, John - Vemys, Rozelin, (Çeviren: Hüsameddin).
İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333 [1917], 19 s., 1 levha, 23x16 cm.,
haliyle, Özege 3247.

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 110 » 1

Kilikya Faciaları ve Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri.

[URSAVAŞ], ALİ SAİP.
Ankara: Matbaa-i Ahmet İhsan ve Şürekâsı,
1340 [1924], 272, 4 s., 12 planş, 20x14 cm.,
Özege 10848.

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 111 » 1

Çerkes Meselesi Hakkında Türk Vicdan-ı Umûmisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Arıza.

ŞOENU MEHMED FETGEREY. İstanbul: Karabet Matbaası, 1339 [1923], 39, 4 s., 19x11 cm.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 112 » 1

Yemen - Hodeidah [Hüdeyda], 12 numero Hudeyda -Ş... Cepheden bir manzarası.

TJAMBAZ, LEONIDAST
Yemen: "Hudeyda kartpostalları yalnız Cambaz Leonides mağazalarında satılır", 9x14 cm.

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 113 » 1

Mahyalı Selimiye Camiisi, Edirne haritalı, "Edirnemiz" ibareli Kurtuluş Savaşı propaganda kartı.

14x9 cm.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 114 » 1

Mahyalı Selimiye Camiisi, Trakya Bölgesi haritalı, Refet Bele fotoğraflı, "Trakya ilk Kumandanı Refet Paşa" ibareli Kurtuluş Savaşı propaganda kartı.

14x9 cm.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 115 » 1

Nazar-ı Şeriatte Kuvve-i Berriye ve Bahriyenin Ehemmiyet ve Vücubu.

İSKİLİBLİ MEHMED ATIF. İstanbul: Matbaa-i Bahriye,
Donanmay-i osmani Muavenet-i Milliye
Cemiyeti Beyoğlu Merkezi, 1326 [1910],
16 s., 1 levha, 16x11,5 cm., Özege 15198.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 116 » 1

Trablusgarb, Bingazi ve Cezayir-i İsna Aşer Meseleleri.

İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1 [1918], 14, 1 s.,
Türkçe - Fransızca, 23x16 cm., Özege 21172.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 117 » 1

Goltz Paşa'nın Osmanlı üniforma ve fesli özel baskı, sanatçı "Hans Volkerr" tarafından imzalı fotogravürü. 60x37 cm.

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 118 » 1

Osmanlı Denizci Subay Üniforması.

Osmanlı dönemi Donama Subayına ait "Büyük Üniforma".
Orijinal düğmeleri, lacivert iyi kumaş ve sırmalarıyla çok iyi saklanmış Deniz Çarkçı Binbaşı kıyafeti.

 • Açılış Fiyatı

  42.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 119 » 1

Yeni Kürre-i Musattaha Haritası

1341 [1925], 63x89 cm

 • Açılış Fiyatı

  2.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 120 » 1

Eski harfli Dünya Küre haritası. [Mappamondi].

1928, 57x82 cm.

 • Açılış Fiyatı

  2.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 121 » 1

Hangi Padişah zamanında hangi topraklar alındı?

Anadolu Vatanı. 1333 [1917], 81x126 cm.

 • Açılış Fiyatı

  2.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 122 » 1

Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük Osmanlıca Dünya haritası.

Kürr-i Müsettehar.
1319 [1904], 124x158 cm.
Dünya İklim Haritası, Kuzey ve Güney Kutuplar, Gezegenler ve Mevsimler, Burçlar, Avrupa-i Osmani ve Jeolojik yükseklikler vb.

 • Açılış Fiyatı

  4.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 123 » 1

Eski harfli Balkan haritası.

87x96 cm.

 • Açılış Fiyatı

  1.650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 124 » 1

Eski harfli “Mükemmel ve Mufassal Avrupa haritası”.

1314 [1898], 60x75 cm., profesyonel tamirli.

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 125 » 1

1914 senesinde Anadolu’da yaşayanlar.

Carte Indiquant la Proportion des Divers Elements de l’Anatolie. 57x71 cm.

 • Açılış Fiyatı

  650 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 126 » 1

Hz. Adem’den Sultan 2. Mahmut’a kadar çizim gravürlerle şecere

AHMED KEMAL.
Sübhatü’l-ahbâr.
Hüseyin Efendi Litoğrafya-Destgâhı, 1289 [1872], 41 s.,
orijinal mukavva cildinde

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 127 » 1

Edirne ve civarı bez üzeri nadir harita. 66x53 cm.

 • Açılış Fiyatı

  900 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 128 » 1

Avrupa-i Türk - 1913. İstanbul Muahidesine göre hudutumuz, Bulgaristan ve Türkiye hudutlarını gösterir harita. 41x46 cm.

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 129 » 1

Mac Farlane’nin Türkiye’yi 1847’den sonraki ikinci seyahatinde yazdığı kitap

MAC FARLANE, CHARLES. Turkey and its Destiny: The Result of Journeys made in 1847 and 1848 to examine into the State of that Country. London: John Murray, 1850, 2 Cilt. XXII, 543, IX, 681 s., 23x14 cm., yayıncısının orijinal ciltlerinde.

 • Açılış Fiyatı

  1.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 130 » 1

”İstanbul Ansiklopedisi”.

KOÇU, REŞAD EKREM.
İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi, 1958-1971, 28x22 cm.
Reşad Ekrem Koçu’nun G harfine kadar basılabilmiş, İstanbul’un tüm abidelerini, tüm sokaklarını, dervişinden berberine tüm insanlarını, mesleklerini; İstanbul yaşamını ansiklopedik olarak sunduğu eseri. 11. ciltten sonrası da basılmak üzere hazırlanmış olarak bulunmuş olmasına rağmen halen bir yayınevi tarafından sahiplenilemediğinden maalesef şu an bu önemli eserin geri kalan maddeleri merak konusu olmaya devam etmektedir. Müzayedemizde sunduğumuz bu eser yarım olan 11. cildi de fotokopisiz olmak üzere orijinal ciltlerindedir. “İstanbul’un: Cami, mescid, medrese, mekteb, kütübhane, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sebil, saray, yalı, konak, köşk, han, hamam, tiyatro, kahvehane, meyhane... Bütün yapıları... Devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, derviş, papaz, kesiş, meczub, nevcivan, nigar, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, tulumbacı, kabadayı, kumarbaz, hırsız, serseri, dilenci, katil, bütün şöhretleri. Dağı, bayırı, suyu, havası, mesire yerleri, bahçeleri, bostanları ve ilah.. Bütün tabiat güzellikleri ve coğrafyası... Sokakları, mahalleleri, semtleri. Yangınları, salgınları, zelzeleleri, ihtilalleri, cinayetleri ve dillere destan olan aşk maceraları... İstanbul halkının devir devir adet, an’ane, giyim ve kuşamı... İstanbul argosu... İstanbul’a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler... İstanbul’a gelmiş yabancı şöhretler...” (Künye sayfasından)

 • Açılış Fiyatı

  4.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 132 » 1

BOĞAZ’IN DEV TEPESİ’NDEN RESMEDİLEN GENEL GÖRÜNÜM’Ü Vue générale du Bosphore, prise de la montagne du Géant.

MELLING, ANTONIO IGNACE

 • Açılış Fiyatı

  3.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 133 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE’NİN BİR KISMININ VE KEFELİKÖY’ÜN GÖRÜNÜM’Ü

Vue de Keffeli- Kieuï et d'une partie de Buyuk-Déré.

 • Açılış Fiyatı

  2.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 134 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE İSTANBUL’A DÖRT FERSAH MESAFEDE İMPARATOR JUSTİNİANOS’UN SU KEMERİ [MAĞLOVA KEMERİ]

Aqueduc de l'empereur Justinien,
à quatre lieues de Constantinople.

 • Açılış Fiyatı

  3.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 135 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BAHÇEKÖY SU KEMERİNİN BÜYÜK KEMERİ VE BÜYÜKDERE VADİSİ’NİN GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la grande Arcade de l'aqueduc de Baktché-
Kieuï, et du vallon de Buyuk-Déré

 • Açılış Fiyatı

  2.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 136 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE PERA CİVARINDAKİ KABRİSTANLARIN GÖRÜNÜM’Ü

Vue du Champ des Morts, près de Péra.

 • Açılış Fiyatı

  4.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 137 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE. İSTANBUL LİMANI’NIN EYÜP SIRTLARINDAN GENEL GÖRÜNÜM’Ü

Vue générale du Port de Constantinople, prise des hauteurs D'Eyoub.

 • Açılış Fiyatı

  6.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 138 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BOĞAZ’DA ANADOLU VE RUMELİ HİSARLARI’NIN GÖRÜNÜM’Ü

Vue des anciens châteaux d'Europe et d'Asie,
sur le point le plus étroit du Bosphore.

 • Açılış Fiyatı

  6.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 139 » 1

İstanbul silüet ile panoramik İstanbul

 • Açılış Fiyatı

  3.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 140 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE YOLUNDAN İSTANBUL’UN GENEL GÖRÜNÜM’Ü

Vue générale de Constantinople, prise du
chemin de Buyuk-Déré.

 • Açılış Fiyatı

  3.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 141 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE’NİN DOĞU KISMININ GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la partie orientale de Buyuk-Déré, sur la rive européenne du Bosphore.

 • Açılış Fiyatı

  3.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 142 » 1

MELLING, ANTONIO IGNACE BÜYÜKDERE KÖYÜ’NÜN MERKEZİ KISMININ GÖRÜNÜM’Ü

Vue de la partie centrale du village de Buyuk-Déré, sur la rive eu - ropéenne du Bosphore.

 • Açılış Fiyatı

  3.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 144 » 1

Yüzyılın başında İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu.

DAVEY, RICHARD.
The Sultan and His Subjects.
London: 1907, xiv, 507 s, 1 levha., 22x14 cm., bez cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 145 » 1

Bizans ve Osmanlı İstanbul’unu anlatan kitapların en ünlülerinden.

GROSVENOR, EDWIN A[UGUSTUS].
Constantinople.
Boston: Roberts Brothers, 1895, 2 cilt, xxii,413 s., xiii,417-811 s., metin içinde
200’den fazla fotoğraf ve resim, 18,5x25 cm., orijinal cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  800 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 147 » 1

Osmanlı kadınını tanımak için hazine kadar değerli bir kitap

DAVID NUTT, LUCY MARY JANE GARNETT.
The Women of Turkey and their Folk-Lore.
London, 1890, 2 cilt. Cilt I: Christian Women;
Cilt II: the Jewish and Moslem Women.
lxxviii, 382, [2] s, 1 renkli katlanır harita; xvi,
616, [2] s., 24x15 cm., sayfa kenarları y

 • Açılış Fiyatı

  2.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 148 » 1

Türk hareminde bir İngiliz.

ELLISON, GRACE.
An English woman in a Turkish Harem.
New York, 1915, xx, [1], 215 s., 19x12,5 cm.,
bez cildinde. 1922 yılında Cumhuriyet Türkiyesi’nin Ankara’sına gelen ilk İngiliz Grace Ellison’dur. Grace Ellison eserini kendisine Melek Hanım adında bir

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 149 » 1

Constantinople Settings and Traits.

DWIGHT, HARRISON GRISWOLD.
New York, Harper & Brothers, 1926, xxiv,
[2], 581 s, 150 fotoğraf., 24x16 cm.,
şömizli bez cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 150 » 1

19. yüzyılın 2. yarısının İstanbul’unu en iyi tanıtan seyahatnamenin süslü ciltli nefis bir baskısı

AMICIS, EDMONDO DE .
Constantinople.
Philadelphia, 1896, 2 cilt: 303 s, 25 fotogravür; 309 s, 25
fotogravür, metin sonunda 1 renkli katlanır harita., 21x14 cm.,
şömizli bez ciltlerinde.

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 151 » 1

Konstantinopel und das Westliche Kleinasien.

BAEDEKER, KARL.
Leipzig: Karl Baedeker, 1905, [2], 275 s.,
metin dışında 2 katlanır harita., 11x16 cm.,
orijinal cildinde

 • Açılış Fiyatı

  325 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 152 » 1

Bir İngiliz avukatın 40 yıllık İstanbul hatıraları

PEARS, EDWIN.
Forty Years in Constantinople.
New York, MCMXVI [1906], xiii, [1], 390 s, 16 fotoğraf., 22,5x14,5 cm.,
bez cildinde. Hukuk eğitimi almış bir avukat olan Edwin Pears (1835-1919) İstanbul’a 1873 yılında gelmiş, İngiliz elçiliği mahkemesinde ça

 • Açılış Fiyatı

  850 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 154 » 1

Polonyalılar Türklere karşı niye başarılı olamadılar?

Anonim.
Das Kaltsinnige Bohlen, das ist, Warumb und
welcher Gestalt die Hitze der Polnischen
Waffen wider den Türcken sich bisshero
vermindert: durch was Staats-Briffe
Franckreich diesen Hof bestricket, und zu der
grossen Ambassade veranlasset, auch was m

 • Açılış Fiyatı

  1.350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 155 » 1

Asiae Sarmatiam Asiaticam Repraesentans.

MERCATOR, G.
Amsterdam, 1730, 44x54 cm. Batlamyus’un 1578 tarihli Hazar Denizi bölgesi haritasının Mercator tarafından yapılmış versiyonu. Haritada İskender Sütunları ve koyun otlatan çobanlar desenleri dikkat çekmektedir.

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al