• Müzayede Kuralları

1000 Güzel Kitap [10] Gravür-Harita-Fotoğraf-Efemera-Obje

1000 Güzel Kitap (10) Müzayedesi, 26.Mayıs.2018.Cumartesi günü Point Hotel Barbaros salonunda neticelenecek olup, burada verilen peyler nihai değildir, salonda peyiniz geçilebilir. Sitemizdeki müzayede sayfası, salon müzayedesi başlamadan bir saat önce kapanacaktır.

Lot No: 306 » 1

ALİ FUAD, OHANNES FERİD. Musavver Cihan Haftalık Edebi Dergi. Sayı 1-45 takım, 36x25 cm., döneminin bez cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  2.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 307 » 1

Karagöz Dergisinin ilk 104 sayısı orijinal cildinde ve bazı renkli kapakları ve "Hareket Ordusu Zafer destanı"lı özel nüsha dahil.

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 308 » 1

Diyojen. Haftalık ilk bağımsız Türkçe mizah dergisi.

KASAP, TEODOR. İstanbul, 1870-71, Sayı 2-29 ve 116-144 arası toplam 56 sayı, 31,5x23 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 310 » 1

Sadrazam Sait Paşa’nın Kütüphanesi’nden… Divan-ı Vehbi.

VEHBİ SÜNBÜLZADE. Kahire:Bulak, 1253 [1837]. 20, 17, 43, 131, 16, 97, 61s.,25x17 cm., ilk baskı, döneminin deri cildinde, Özege 4242. Sümbülzâde Vehbi 1718’te Maraş’ta doğmuş, 29 Nisan 1809’da İstanbul’da vefat etmiştir. Doğum adı Mehmed bin Râşid bin Meh

 • Açılış Fiyatı

  1.900 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 312 » 1

Divân-ı Nedim.

AHMED NEDİM.
Kahire: Bulak [1258].
107, 59 s., 23x16,5 cm., döneminin tümüyle deri kabartmalı,
mıklepli deri cildinde, Özege 15313. Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden, asıl adı Ahmed olan Nedîm; İstanbul’da 1681’de doğdu. Babası Mehmed Efe

 • Açılış Fiyatı

  900 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 313 » 1

Nevâdiru’l-Âsâr fî-Mutâla’ati’l-Eş’âr.

AHMED CEVDET RECÂÎ ZÂDE. Kahire: Bulak 1256 [1840], ilk baskı. 179 s., 26,5 x 18,5 cm., sırtı ve kapakları varaklı deri cildinde, Özege 15381. Recâîzâde Ahmed Cevdet (ö.1831) Manisa’nın Borlu Kasabası’ndandır. İlim ve sanatla uğraşan bir ailenin çocuğu ol

 • Açılış Fiyatı

  1.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 314 » 1

İstanbul’daki Mısır Dikilitaşı üzerindeki hiyerogliflerin açıklaması ile ilgili nadir bir Bulak baskısı

MEHMED MUHSİN.
Hiyeroglif - Hurûf-ı Berbaiye Tercümesi.
Kahire: Bulak, 1311 [1894].
114 s., şekilli,24x16 cm., parkelin cildinde, Özege 7684

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 315 » 1

Nazm ül-cevahir.

HASAN AYNÎ. İstanbul: Dar üt-Tıbaat ül-Âmire Matbaası, 1250 [1834]. 112 s., 21x15 cm., sırtı deri, kapakları ebrulu karton cildinde, Özege 15260. Hasan Ayni (Gaziantep 1766-İstanbul 1790) kadılık ve müderrislik yaptı. Şeyh Galip’in etkisinde şiirler yazdı

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 316 » 1

Şehrayin ve sihr-i beyan.

HAYRET.
İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1302 [1885].
29 s., 18x12 cm., karton kapaklı, Özege 18702.
Adana’da çiftçilikle uğraşan Hacı Hüseyin Ağa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed Bahâeddin’dir. Devrinde daha çok Hoca Hayret adıyla meşhur oldu. İlk tahsilini Ada

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 317 » 1

Mevlid-i Nebi.

SÜLEYMAN ÇELEBİ.
20x15 cm., şemseli deri cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 318 » 1

Kitab-ı salavatname.

AHMED RÜŞDÜ.
1284, 20x12 cm.

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 319 » 1

“Pek muhterem Nazmi Bey’e”. Zilâl-i İlham. Şiirler 1304-1324.

[BOLAYIR], ALİ EKREM. İstanbul: Sabah Matbaası, 1327 [1911]. 337,2 s., 21x11,5 cm.

 • Açılış Fiyatı

  1.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 320 » 1

Müntahabât-ı Evliya Çelebi.

EVLİYA ÇELEBİ MEHMED B. ZILLÎ.
Amire Matbaası, 1259 [1843].
2, 143 s., 20x14 cm.

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 321 » 1

Tuhfetü’l-irşad (Divân-ı Riza).

NECCARZÂDE EL-HAC MUSTAFA
RİZAEDDİN.
Darü’t-Tıbaatü’l-âmire, 1262 [1846],
orijinal deri cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 322 » 1

Varaklı taşbaskı baskı nadir bir eser. Divançe-i merhum Ragıb paşa-i sani.

1266, 60 s., 21x13 cm.

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 323 » 1

"Refik Bey Hazretlerine…" yazılı, "Saray-ı Hümayun" zarf.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 324 » 1

2 adet Pertevniyal Valide Sultan mektup. 1286 [1870].

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 325 » 1

Seraskerlik makamından yazılmış Mensucat Fabrikası- Fabrika-yı Hümayun dört sayfalık doküman.

SERASKER MEHMED RIZA. 1307 [1891], 23x19 cm.

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 326 » 1

Sultan II. Mahmut’a sunulmuş Osmanlı Ordusu İcmal Defteri El Yazması.

Osmanlı Ordu Modernleşmesi’nin mimarı Sultan II. Mahmud Han’ın dönemine ait bu yazma, Baş Tarafında bizzat Sultan II. Mahmud Han’ın el yazısı ile “Manzuru Hümayunum, Uhtedir. (Tarafımdan Görüldü, İyi yapılmış anlamında..) ” ibaresi ile başlamaktadır. Ordu

 • Açılış Fiyatı

  12.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 327 » 1

Şerh-i Pend-i Attar.

FERİDÜDDİN ATTAR (Şerh eden: İSMAİL HAKKI BURSAVÎ). İstanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-âmire. Sahaf Esad ve El-Hac Akif Efendiler, 1250 [1834]. 7 ,689 s., 23,5x15 cm., döneminin mıklebi yıpranmış tümüyle kabartmalı deri cildinde, Özege 18856. Ferîdüddin Attâr vey

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 328 » 1

Nakşibendilik tarikatı üzerine kaynak bir eser

ALİ BİN HÜSEYİN (Çeviren: MEHMED İBN-İ MEHMED ŞERİF EL-ABBASÎ). Reşehât-i Aynü’l-hayat, ek olarak kitabın sonunda ‘Risale fî Tahkik-i İrade-i Cüziye’ adlı eser mevcuttur. İstanbul: Tab’hane-i Âmire, 1279 [1874]. 3, 388 s., döneminin mıklebi yıpranmış tümü

 • Açılış Fiyatı

  800 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 329 » 1

Hilye-i Hakanî.

HAKANİ MEHMED. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1264 [1847]. İlk baskı, 55 s., 19,5x 13 cm., sırtı ve kenarları deri, kapakları bez kaplı cildinde, Özege 7631. “Türk edebiyatında hilye türünün ilk örneğini Hâkânî Mehmed Bey (?-1606) vermiştir. Hilye-i Hâkānî’nin

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 330 » 1

Helvâ vü Nân.

SEHER ABDAL. [İstanbul: Matbaa-i Amire], (?) basım yılı belirtilmemiş. 27s., 22x13,5 cm., sırtı deri kapakları ebrulu karton cildinde, Özege Kataloğu’nda yok. Seher Abdal, Seher veya Seheri mahlaslarını kullanan şairin hayatı hakkında eski kaynaklarda her

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 333 » 1

Divân-ı Hersekli Arif Hikmet Bey

[HERSEKLİ] ARİF HİKMET. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1334 [1918], 296, 11 s. 2 planş. Başında İbnül'emin Mahmud Kemal İnal'ın bir mukaddimesi vardır. Özege 4156, 19x12 cm. ciltli.

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 334 » 1

ÖMER NEF'İ. Divân-ı Nef'î: Ömer Nef'i.

İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası, 1269 [1853], 207, 38 s., taşbaskı, 22x15 cm., yeni cildinde, Özege 4202.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 335 » 1

Malül gaziler ve şehit çocukları için özel nüsha. Servet-i Fünûn Ceride-i Musavveresinin Evlâd-ı Şüheda ve Malûlîn-i Guzât-ı Osmaniye Menfaatine Mahsûs Nüsha-i Mümtazesi.

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1313 [1896], 1, 165, 2 s., 24x16 cm.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 336 » 1

[TOKGÖZ], AHMED İHSAN. Musavver Nevsâl-i Servet-i Fünûn 3. Sene. 1312 Senesine Mahsus. İstanbul: Alem Matbaası, 114,1 s., 25x17 cm., sırtı deri perkalin cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 337 » 1

Librairie P. Baudin - Place du Tunnel, Pera - Catalogue du Cabinnet de Lecture

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 338 » 1

Dürr-i Yekta

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 339 » 1

Defter-i Kütübhane-i Ayasofya, Tarih-i Tesisi 1250

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 340 » 1

Defter-i Kütübhane-i Esad Efendi, Tarih-i Tesisi 1262

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 341 » 1

Mahmud Paşa Medresesi Kütübhanesi ve Rüstem Paşa Kütübhanesi Defteri

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 342 » 1

Divân-ı Zâtî. İstanbul: Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1257 [1841], 88s., 22x14 cm., sırtı bez, kapakları ebrulu karton cildinde, Özege 4246 Zâtî Süleyman Efendi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi mevcut değildir. H.1151/m.1738'de Keşan'da vefat

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 343 » 1

Tercüme-i Vefayatü'l-ayan li-İbn Hallikan. İstanbul Matbaa-i Âmire: 1280 [1864], 353, 6 s. (1. cilt), 22x14 cm., döneminin Osmanlı cildinde (haliyle), Özege20691. İbn-i Hallikân'm bu eserinde hayatları biyografik olarak verilen şahıslardan Büyük Selçuklu

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 344 » 1

Osmanlı ve Avrupa devletleri arasında yapılan yazışma ve antlaşmmalara dair münşaat mecmuası. 146 s., 21x13 cm., varaklı deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 345 » 1

"Emirname-i kebir defteri". 1340 [1924], 192 s., 19x14 cm.

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 346 » 1

Paris'te eski harflerle basılmış "Osmanlı Sosyalizmine Ait Bir Broşür"

Broşür" DOKTOR REFİK NEVZAD. Siyaset-i Hâzıra-i Meş'ume - [“Bugünkü Uğursuz Politika”]. Paris, 1911, 46 s.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 347 » 1

Devlet-i Âliye ile Düvel-i Mütehabbe Beynlerinde Teyemmüna Mün'akid Olan Muahedât-ı Atika ve Cedideden Memurîn-i Saltanat-ı Seniyyeye Müracaatı Lâzım Gelen Fukarat-ı Ahdiyeye Mutazammın Risaledir. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1284 [1867], 148 s., 22x14 cm.,

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 348 » 1

[BAYINDIR], [MUSTAFA] ATIF. Türk İnkılâbı ve Tasarruf. Ankara: Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 1927, 19,5x14 cm.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 349 » 1

Millî Nevsâl 3. Sene. 1340 Sene-i Mailiyesine Mahsus. İstanbul: Kanaat Matbaası, 1340 [1924], 24, 376, 63 s., resimli, 19,5x14 cm., Özege 13627.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 350 » 1

BEYDEABA. Hümayunnâme. Kelile ve Dimne Tercümesi. Şevki Efendi Matbaası, 1293, [1876], 822 s., yeni cildinde.

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 351 » 1

Mekteb Talebesiyle Seyyahînin Temin-i İstifadelerine Hâdim Fransızca - Türkçe Mecmua-i Mükâleme. - Manuel de Conversation en Français et en Turc a L'usage des Ecoles et des Voyageurs. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1928, 8, 487 s., resimli,18x

JAMES CONNOR, (Çeviren: RAGIB RIFKI [ÖZGÜREL])

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 352 » 1

Letâif-i Hoca Nasreddin. İstanbul: İkbal Kütübhanesi, 1325 [1909] 255s., çok sayıda çizim, 24x16,5 cm., fotoğraflı gofreli dekoratif cildinde, Özege’de yok.

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 353 » 1

Mürşidü'l-mütteallim ve Tercümanü'l-mütekellim fî Lûgati'l-Arabîyyeve't-Türkiyyeve'l-Franseviye. Guide de Conversation en Arab, en Turc, et en Français Beyrut: Neuphal, Geoge [Dimeşkî] Amerikan Matbaası, 1888, 326 s., 18x11 cm., armalı, varaklı kırmızı d

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 355 » 1

Anadolu irfanı ve kültürünü besleyen en temel kaynaklardan Kanuni dönemine ait bir Tasavvuf klasiği

YAZICIOĞLU AHMED BİCAN

 • Açılış Fiyatı

  6.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al